Exploitatiesubsidie inwonersinitiatief

Organiseert u met andere inwoners een initiatief op het gebied van zorg en ondersteuning? Dan kunt u misschien exploitatiesubsidie aanvragen.

Doelen inwonersinitiatief

U kunt exploitatiesubsidie aanvragen voor een inwonersinitiatief dat zich richt op zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld een initiatief waarmee mensen langer thuis kunnen wonen, zoals een huiskamerproject, inloopmorgen/-middag of een dagvoorziening. Een initiatief kan ook gericht zijn op leefbaarheid, verbinden en ontmoeten en voor verschillende doelgroepen: jeugd, ouderen en kwetsbare mensen.

Doelen

 • het versterken van de sociale infrastructuur
 • het versterken van de lokale identiteit
 • het bevorderen van gezondheid
 • het bevorderen van zelfredzaamheid
 • het bouwen aan de toekomst met jeugdwerk en jeugdafdelingen
 • het bevorderen van duurzaamheid.

Voorwaarden

 • Vraag de subsidie minimaal 12 weken voor de start van een nieuw initiatief aan.
 • Kreeg u dit jaar exploitatiesubsidie voor uw initiatief? Vraag dan voor 1 oktober opnieuw exploitatiesubsidie aan voor het komende jaar.
 • Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit.
 • Een stichting, vereniging of co√∂peratie organiseert het initiatief.
 • Stuur met de aanvraag een begroting met inkomsten en uitgaven mee. In de aanvraag schrijft u wat het initiatief is en welke activiteiten u organiseert.
 • Iedereen mag gebruikmaken van uw initiatief: er is geen indicatie nodig

Toetsingskader subsidieverlening (overheid.nl)

Verantwoording

U verantwoordt achteraf hoe u het geld besteed hebt. U stuurt hiervoor uiterlijk 1 april van het volgende jaar een inhoudelijk en een financieel verslag naar de gemeente. Gebruik hiervoor het formulier verantwoording.

Verantwoorden

Vragen of meer informatie?

Bel ons op (077) 477 9777

Stuur een e-mail naar gemeente@horstaandemaas.nl