Exploitatiesubsidie inwonersinitiatief

Heeft u in 2023 exploitatiesubsidie gekregen? Dan stuurt u uiterlijk 1 april 2024 een verantwoording in.

Verantwoording

U verantwoordt achteraf hoe u het geld besteed hebt. U stuurt hiervoor uiterlijk 1 april 2024 een inhoudelijk en een financieel verslag naar de gemeente. Gebruik hiervoor het formulier verantwoorden exploitatiesubsidie.