Exploitatiesubsidie

U kunt als vrijwilligersorganisatie exploitatiesubsidie aanvragen als u een activiteiten organiseert rond ondersteuning en zorg en u een tekort heeft in uw begroting. De activiteit helpt mee om lokale algemene voorzieningen op te zetten of in stand te houden. Denk aan een project waarmee mensen langer thuis kunnen wonen zoals een inloopochtend, dagvoorziening, dorpsondersteuner of vrijwilligersvervoer. U organiseert de activiteit structureel.

Voorwaarden

 • U bent een vrijwilligersorganisatie. Dit betekent dat u vooral met vrijwilligers werkt. En dat u organisatie geen winst wil maken;
 • Uw organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Uw organisatie richt zich vooral op activiteiten in de gemeente Horst aan de Maas;
 • Uw activiteiten helpen mee om deze doelen te bereiken:
  • betere gezondheid;
  • minder eenzaamheid;
  • sociaal netwerk in de buurt of het dorp verbeteren;
  • zorgen dat kwetsbare inwoners (mensen die extra hulp nodig hebben) en ouderen kunnen meedoen aan dagelijkse activiteiten in de samenleving;
  • betere samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en professionele (zorg)organisaties.
 • Voor uw activiteiten is geen verwijzing van een arts of de gemeente nodig;
 • U stuurt voor 1 oktober 2023 uw aanvraag voor activiteiten in 2024 in;
 • Doet u een aanvraag voor een nieuwe activiteit? Dan stuurt u uiterlijk 12 weken voor de start van uw activiteit een aanvraag in.

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag goed voor. Verzamel daarom vooraf deze informatie:

 • het nummer Kamer van Koophandel van uw organisatie;
 • het bankrekeningnummer van uw organisatie;
 • een projectplan waarin u in elk geval informatie geeft over deze punten:
  • informatie over uw organisatie;
  • informatie over de activiteiten die u gaat organiseren;
  • informatie over hoe uw organisatie helpt om deze doelen te bereiken:
   • een betere gezondheid;
   • minder eenzaamheid;
   • beter sociaal netwerk;
   • zorgen dat kwetsbare inwoners (mensen die extra hulp nodig hebben en ouderen kunnen meedoen aan dagelijkse activiteiten in de samenleving;
   • betere samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en professionele (zorg)organisaties.
 • een exploitatiebegroting. Hier in staan de inkomsten en uitgaven voor de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

U kunt voor 1 jaar subsidie krijgen. De gemeente berekent de subsidie met de exploitatiebegroting. U kunt subsidie krijgen als u een tekort heeft in uw begroting. Dit betekent dat u niet genoeg geld heeft om alle kosten voor de activiteit te betalen.

Na afloop

 • U krijgt binnen 12 weken bericht van de gemeente of en hoeveel subsidie u krijgt.
 • Krijgt u minder dan € 5.000? Dan stuurt u na afloop een inhoudelijk verslag. U stuurt het verslag voor 1 april 2025 op.
 • Krijgt u meer dan € 5.000? Dan stuurt u na afloop een inhoudelijk en financieel verslag. U stuurt de verslagen voor 1 april 2025 op.