Erkenning, gezag en naamskeuze kind

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of duomoeder wilt zijn dan moet u het kind erkennen. U kunt dan ouderlijk gezag aanvragen en meebeslissen over de opvoeding van uw kind.

Prijs

Gratis

Meenemen

 • U komt samen met de moeder van het kind naar de afspraak.
 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • Als uw kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte.

Voor of na de geboorte erkennen

Erkennen voor de geboorte

U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht. Is uw partner zwanger van een meerling of krijgt u daarna samen nog een kind? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen die u samen met uw partner krijgt.

Erkennen bij de geboorteaangifte

 • U kunt uw kind ook erkennen als u geboorteaangifte komt doen.
 • Is uw kind geboren uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen? Dan kunt u samen moeder worden. Neem dan bij de geboorteaangifte een verklaring mee van de stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting.
 • Bij de erkenning van het 1e kind dat u samen krijgt, kiest u ook de achternaam of achternamen van het kind. Let op: de moeder van het kind moet dan ook bij de geboorteaangifte zijn om de keuze te ondertekenen. Krijgt u daarna samen nog een kind? Dan krijgt dit kind automatisch dezelfde achternaam of achternamen. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de achternaam die u voor uw kind kunt kiezenexterne-link-icoon. In 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam. Dit kan als uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023.Let op: de moeder van het kind moet dan ook bij de geboorteaangifte zijn om de keuze te ondertekenen.

Erkennen na de geboorte

U kunt na de geboorteaangifte uw kind erkennen. Dit kan alleen als uw kind geen wettelijke vader heeft.

 • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder toestemming geven.
 • Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan moeten de moeder en uw kind toestemming geven.
 • Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan moet uw kind toestemming geven. 

Wat is erkennen van een kind?

Als u een kind erkent, bent u de wettelijke ouder. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Wettelijke ouder zijn betekent dat:

 • uw kind uw wettelijke erfgenaam is.
 • u verantwoordelijk bent voor de zorg voor uw kind.
 • uw kind uw achternaam kan krijgen.

Erkent u na 1 januari 2023 uw kind? Dan krijgt u ook automatisch het ouderlijk gezag. Wilt u dit niet? Dan kunt u bij de erkenning verklaren dat alleen de moeder het ouderlijk gezag krijgt.

Voorwaarden

 • De man of duomoeder is 16 jaar of ouder.
 • De man of duomoeder is geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al twee ouders.

Ouderlijk gezag

 • Heeft u voor 1 januari 2023 uw kind erkend? Dan heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. U kunt het ouderlijk gezag digitaal aanvragen via rechtspraak.nlexterne-link-icoon. U heeft geen advocaat nodig. 
 • Erkent u na 1 januari 2023 uw kind? Dan is het ouderlijk gezag automatisch geregeld. Wilt u dit niet? Dan kunt u bij de erkenning verklaren dat alleen de moeder het ouderlijk gezag krijgt. 

Nationaliteit van het kind

Kinderen jonger dan 7 jaar krijgen automatisch de Nederlandse nationaliteit als de erkenner de Nederlandse nationaliteit heeft. Als het kind ouder is dan 7 jaar, moet de erkenner zijn biologische vaderschap binnen 1 jaar na erkenning aantonen met DNA-onderzoek.