Erkenning, gezag en naamskeuze kind

U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische vader van uw kind bent. Dat wil zeggen als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van uw kind. Ook een ongetrouwde of ongeregistreerde duomoeder kan het kind van haar partner erkennen. Getrouwde en geregistreerde duomoeders kunnen een kind erkennen als hun partner zwanger is geworden van een bekende donor.

Aanvragen

  • Voor het opmaken van een erkenningsakte van een ongeboren kind maakt u een afspraak.
  • De vader en de moeder komen samen persoonlijk langs bij de gemeente.
  • Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen.

Voor of na de geboorte erkennen

Erkennen voor de geboorte

Het is verstandig om het ongeboren kind al ver voor de geboorte te erkennen. Dit heet ‘erkenning van de ongeboren vrucht’. Hierdoor is in een vroeg stadium duidelijk wie de ouders zijn, voor het geval de erkenner iets overkomt voor de geboorte van het kind. Wanneer u in dezelfde relatie meer kinderen krijgt, moet de vader of duomoeder deze kinderen erkennen. Zij krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.

Erkennen na de geboorte

Als u na de geboorte het kind erkent, mag er nog geen (andere) vader in de geboorteakte staan. U heeft als vader of duomoeder schriftelijke toestemming van de moeder en van het kind nodig als het kind tussen de 12 en 16 jaar is. Vanaf 16 jaar kan het kind zelf beslissen en heeft het geen toestemming nodig van de moeder.

Naamskeuze

Het eerste kind van een getrouwd stel krijgt vanzelf de achternaam van de vader of duomoeder. De ouders kunnen ook besluiten om het kind de achternaam van de moeder te geven. Dit doet u uiterlijk bij de geboorteaangifte. Bij ongetrouwde ouders krijgt het kind standaard de achternaam van de moeder. Als de vader of duomoeder het kind erkent, kunt u ervoor kiezen dat het kind de naam van de vader of duomoeder krijgt. Kijk voor meer informatie over naamskeuze op Rijksoverheid.nl.

Voorwaarden

  • De man of duomoeder is 16 jaar of ouder.
  • De man of duomoeder is geen familie van de moeder.
  • Er zijn niet al twee ouders.

Prijs

Gratis

Ouderlijk gezag

  • Na erkenning heeft u als vader nog geen ouderlijk gezag over het kind. U laat het gezag registeren bij de rechtbank met een verzoekformulier. U heeft geen advocaat nodig.
  • Voor het aanvragen van het gezamenlijk gezag heeft u een geboorteakte van het kind nodig.
  • Wilt u als duomoeder weten of u ook het gezag moet aanvragen, bel ons dan op 077 - 477 97 77.
  • U kunt het gezag over uw kind regelen voor als er plotseling met beide ouders iets gebeurt. Kijk voor meer informatie over erkenning op Rijksoverheid.nl.

Nationaliteit van het kind

Kinderen jonger dan 7 jaar krijgen automatisch de Nederlandse nationaliteit als de erkenner de Nederlandse nationaliteit heeft. Als het kind ouder is dan 7 jaar, moet de erkenner zijn biologische vaderschap binnen 1 jaar na erkenning aantonen met DNA-onderzoek.

Meer over dit onderwerp