Energie uit wind

Zon- en windenergie zijn de nu bewezen betaalbare en technisch haalbare manieren om energie op te wekken. Deze technieken zijn niet perfect, er zitten ook nadelen aan maar het zijn de allerbeste opties die we nu tot onze beschikking hebben.

Windmolens op land zijn de goedkoopste en efficiëntste bronnen van duurzame energie. Dat heeft het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht. Windmolens zijn daarom onmisbaar in onze plannen voor meer duurzame energie.

Waar plaatsen

Windmolens hebben gevolgen voor hoe mensen het landschap ervaren. Wanneer windmolens in groepjes bij elkaar staan vinden mensen ze vaak minder storend. En versnippert het landschap minder. Voor het plaatsen van windmolens zijn regels. Die staan in wetten. Bijvoorbeeld over geluidsoverlast, natuurgebieden, vliegroutes en technische mogelijkheden om energie te vervoeren. 

Bedrijven bouwen windmolenparken in de Noordzee. Helaas is er niet genoeg ruimte in de Noordzee om genoeg windmolens te bouwen die alle energie die we nodig hebben op kunnen wekken. De Noordzee is een drukke en belangrijke vaarroute. Vissers vangen er vis, er varen veel vrachtschepen en we moeten rekening houden met de natuur. Ook moet het bouwen betaalbaar zijn, denk aan de kabels die naar het land moeten en het onderhoud. En natuurlijk moeten de windmolens ook genoeg energie opbrengen. 

In Horst aan de Maas is schaarste op het elektriciteitsnetwerk. Dit betekent dat er op dit moment te weinig ruimte op het elektriciteitsnetwerk is om grote nieuwe energieprojecten aan te sluiten. Netbeheerder Enexis werkt aan oplossingen om dit capaciteitsprobleem in fases te verhelpen. Nieuwe initiatieven van energieprojecten komen op een wachtlijst. Als er weer capaciteit is komen ze op volgorde van binnenkomst aan de beurt. De actuele stand van zaken kunt u volgen op de website van Enexisexterne-link-icoon.

Gebiedsverkenning

De gemeente kan gewoon doorgaan met de verkenning van energielandschappen. De netbeheerder weet hierdoor waar investeringen nodig zijn. Zo gaan investeringen in netcapaciteit en projectplannen voor energielandschappen hand in hand.

Grondeigenaren let op! 

Voor ontwikkelaars kan het interessant zijn om grondovereenkomsten met grondeigenaren te sluiten voor het aanleggen van een zonneweide of het bouwen van windturbines. Een snelle deal staat vaak een zorgvuldig proces in de weg. Ook is een eerlijke verdeling van lusten en lasten met de omgeving vaak lastig waar te maken. Een goed omgevingsgesprek en goede afspraken met de omgeving zijn vaak wél de sleutel tot succes bij een zonne- of windproject.

Een zorgvuldig proces gaat voor snel­heid, alleen samen komen we verder . Heeft u als grondeigenaar of projectontwikkelaar vragen? Neem contact op met de gemeente: gemeente@horstaandemaas.nl.

Voordelen windenergie

  • Windmolens hebben geen CO2-uitstoot. Overstappen op windenergie helpt dus de klimaatverandering tegen te gaan.
  • Windenergie raakt nooit op.
  • Voor een windmolen is weinig land nodig.
  • Inwoners kunnen in een windmolen investeren (dit kan ook in projecten voor zonne-energie).
  • Door voorop te lopen met de ontwikkeling van steeds betere windmolens zorgen we dat Nederland een nieuwe exportsector voor zichzelf maken

Nadelen windenergie

  • Het is duur om een windmolen te bouwen. Dat komt omdat bedrijven veel kosten maken voordat ze een windmolen mogen bouwen en omdat de bouw zelf ook veel kost. Maar van alle manieren om stroom op een duurzame manier op te wekken is windenergie verreweg de goedkoopste. De kostprijs van windenergie is grofweg de helft van de kostprijs van zonne-energie.
  • Mensen hebben soms overlast van windmolens. Ze vinden de windmolens hun uitzicht verpesten of hebben geluidsoverlast. Bedrijven verbeteren steeds hun windmolens en verminderen daarmee de overlast.
  • Windmolens hebben invloed op de natuur, denk hierbij aan vleermuizen en vogels. We houden hier rekening mee door afspraken te maken.
  • Als de zon laag staat, kunnen de wieken van de molens voor schaduw op woningen zorgen. Dit noemen we ‘slagschaduw’. We houden hier rekening mee door afspraken te maken, bijvoorbeeld door de windmolens op bepaalde tijden tijdelijk uit te zetten.

De ontwikkelingen staan niet stil. Windenergie is nu nog relatief duur, maar dat zal niet altijd zo blijven. Sommige van de grootste windmolens kunnen al concurreren met gewone energie als ze op een plek met voldoende wind staan. Als windmolens in grotere aantallen worden gemaakt, daalt de prijs. Dat gebeurt nu al.

Landelijk en internationaal is er steeds meer ervaring met windmolens en blijft de techniek verbeteren. Daardoor levert elk nieuw model windmolen meer energie dan oudere modellen.

Aan de overlast van windmolens is veel te doen door goede regels te maken. Zo moeten windmolens aan strenge geluidsnormen voldoen. Hierdoor staan windmolens tegenwoordig meestal niet dichter dan 400 meter in de buurt van huizen. Ook zijn nieuwe windmolens veel stiller dan oudere modellen.

Een windmolen op land levert gemiddeld tussen de 3 en 4 MWh op, dit is de maximale opwek per uur. Windenergie is er dag en nacht, zonne-energie alleen overdag. Per dag levert een windmolen net zoveel elektriciteit op als een zonneveld van 15 tot 20 hectare (dat zijn 30 tot 40 voetbalvelden).

Watt (W) en wattuur (Wh)

Ze lijken op elkaar, maar zijn toch verschillend. Watt is het vermogen: dit is hoeveel energie een apparaat nodig heeft om te werken per tijdseenheid. Wattuur staat voor het verbruik of opwek: dit is hoeveel energie er is verbruikt of opgewekt gedurende een periode. Hoeveel een apparaat verbruikt, hangt af van hoe lang het aan staat. Een elektrische kachel met een vermogen van 1 kW die een uur aan staat, heeft 1 kWh verbruikt. Een windmolen van 5 MW produceert bij goede wind elk uur 5 MWh.

TWh

TWh staat gelijk aan een miljard kWh (kilowattuur), ofwel aan de opwek van 57 windmolens van 5 MW (megawatt) of 1000 hectare aan zonnepark. Het is ongeveer 1% van de jaarlijkse elektriciteitsvraag in Nederland.