Energie opwekken in de nabije toekomst

Geothermie, waterstof en kernenergie zetten we nu niet in om grootschalig energie op te wekken of om te zetten. Deze energiebronnen zijn nog onvoldoende uit-ontwikkeld en / of kostbaar om op grote schaal in te zetten om energie op te wekken. Ook hebben deze energiebronnen nog risico’s. Mogelijk dat op (korte) termijn een of meerdere van deze technieken zo zijn doorontwikkeld dat we ze wel kunnen gebruiken in de strategie voor het opwekken van energie. De gemeente houdt dit goed in de gaten.

Geothermie

Geothermie maakt gebruik van de aardwarmte die op grote diepte ( 550 meter en dieper ) in de grond zit. Door koel water te verwarmen met de aanwezige aardwarmte in de diepte komt energie beschikbaar.

Voordeel

In aardwarmte zit veel thermische (warmte) energie opgeslagen.

Nadeel

Er is veel onderzoek nodig om geothermie veilig te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld onderzoek naar het risico van grondtrillingen (seismiek). Dit hangt af van hoe diep en in welke bodemsoort de aardwarmte gebruikt wordt.

Waterstof

Waterstof is een gas. Het wordt gemaakt uit aardgas of zon- en windenergie. Het is daarom geen energiebron, maar een energiedrager.

Voordelen

  • Het is schoon. Voertuigen stoten alleen water uit, geen uitlaatgassen.
  • Het vormen van waterstof met ‘’overschot’’ wind- en/of zonne-energie (op momenten dat het niet nodig is) is een manier om energie op te slaan. We kunnen het dan later gebruiken of op een ander manier als elektriciteit.

Nadeel

De techniek is nog niet voldoende beschikbaar en te duur voor grootschalige toepassing. Bij het maken van waterstof gaat (met de huidige technieken) veel energie verloren. De verwachting is dat dit in de toekomst efficiënter gebeurt en de techniek aantrekkelijker wordt om te gaan gebruiken.

Kernenergie

Kernenergie komt vrij door splijting van uranium in een splijtingsreactor.

Voordeel

Het voordeel van kernenergie is dat een kernreactor erg veel energie produceert. Het is heel effectief. Ook is er heel weinig CO2-uitstoot bij de productie van kernenergie. Het is daarmee een schone energiebron.

Nadeel

Aan het opwekken van kernenergie zitten veiligheidsrisico’s. Ook levert het radioactief afval op waarvoor nog onvoldoende oplossingen zijn gevonden om opnieuw in te zetten. Daarnaast is ook uranium grondstof die op kan raken.