Eigen trouwlocatie voor 1 dag

Wilt u in een andere locatie trouwen dan in 1 van de 11 locaties van de gemeente? Dat kan. We wijzen dan een trouwlocatie voor 1 dag aan.

Aanvragen

 • U vult het aanvraagformulier met de eigenaar of beheerder van de locatie helemaal in. 
 • Voeg ook een kopie van het legitimatiebewijs van uzelf, uw partner en de beheerder of eigenaar van de locatie toe. 
 • Stuur een plattegrond (situatieschets) van de locatie mee als u dat heeft.
 • Stuur het aanvraagformulier met de bijlagen uiterlijk 8 weken voor uw trouwdag of de dag van uw partnerregistratie op naar:

Gemeente Horst aan de Maas
Team KCC
Postbus 6005
5960 AA Horst

Voor uw huwelijk of registratie van partnerschap doet u ook een melding.

Voorwaarden

 • De eigenaar of beheerder van de locatie moet toestemming geven. En meewerken aan een eventueel controlebezoek van de gemeente.
 • De trouwlocatie moet op de dag van voltrekking voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mindervaliden. 
 • U kunt géén woning, bedrijfspand, bijgebouw, tent of tuin kiezen als trouwlocatie. Het moet een volwaardig aard- en nagelvast gebouw betreffen. 
 • De locatie is schoon en opgeruimd en voldoet aan alle nodige vergunningen en ontheffingen en eisen van brandveiligheid.
 • In of bij de locatie zijn een omkleedruimte voor de trouwambtenaar, toiletvoorzieningen en voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
 • Tijdens de ceremonie geldt een rookverbod. En u mag geen alcoholische dranken schenken.
 • U bent zelf voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de huur, aankleding en inrichting van de locatie.
 • Is de locatie een schip? Deze moet dan op het moment van trouwen of registratie van partnerschap binnen de gemeentegrenzen van Horst aan de Maas aan wal liggen.
 • U bent zelf aansprakelijk voor eventuele schade in of aan de locatie.
 • De locatie is op de dag van voltrekking openbaar, ook voor niet-genodigden.
 • De locatie moet beschikken over voldoende parkeergelegenheid.

Prijs

 • Op maandag tot en met vrijdag: € 584
 • Op zaterdagen of bijzondere dagen: € 819. Bijzondere dagen in 2023 zijn:
  • maandag 20 februari (carnavalsmaandag)
  • dinsdag 21 februari (carnavalsdinsdag)