Eigen trouwlocatie

Wilt u in een andere ruimte trouwen dan de trouwlocaties die wij bieden? Dat kan. We wijzen dan een trouwlocatie voor 1 dag aan.

Aanvragen

U vraagt de trouwlocatie voor 1 dag aan met een aanvraagformulier.

 • U vult het formulier met de eigenaar of beheerder van de locatie helemaal in. 
 • Voeg ook een kopie van het legitimatiebewijs van uzelf, uw partner en de beheerder of eigenaar van de locatie toe. 
 • Een situatieschets toevoegen is wenselijk. 
 • Stuur dit uiterlijk 8 weken voor uw trouwdag of de dag van uw partnerregistratie op naar:

Gemeente Horst aan de Maas
Team KCC
Postbus 6005
5960 AA Horst

Voor uw huwelijk of registratie van partnerschap doet u ook een melding.

Voorwaarden

 • De eigenaar of beheerder van de locatie moet toestemming geven en meewerken aan een eventueel controlebezoek van de gemeente.
 • De trouwlocatie moet op de dag van voltrekking voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mindervaliden. 
 • u kunt géén woning, bedrijfspand, bijgebouw of tent kiezen als trouwlocatie. Het  moet een volwaardig aard- en nagelvast gebouw betreffen. 
 • De locatie is schoon en opgeruimd en voldoet aan alle nodige vergunningen en ontheffingen en eisen van brandveiligheid.
 • In of bij de locatie zijn een omkleedruimte voor de trouwambtenaar, toiletvoorzieningen en voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
 • Tijdens de ceremonie geldt een rookverbod en mogen geen alcoholische dranken worden geschonken.
 • U bent zelf voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de huur, aankleding en inrichting van de locatie.
 • Is de locatie een schip? Deze moet dan op het moment van trouwen of registratie van partnerschap binnen de gemeentegrenzen van Horst aan de Maas aan wal liggen.
 • U bent zelf aansprakelijk voor eventuele schade in of aan de locatie.
 • De locatie is op de dag van voltrekking openbaar, ook voor niet-genodigden
 • De locatie moet beschikken over voldoende parkeergelegenheid

Kosten

 • Op maandag t/m vrijdag: € 567
 • Op zaterdagen of bijzondere dagen: € 794
 • Bijzondere dagen zijn collectieve vrije dagen voor het personeel van de gemeente. In 2020 zijn dit:
  • maandag 24 februari 
  • dinsdag 25 februari
  • dinsdag 5 mei
  • vrijdag 22 mei
  • donderdag 24 december
  • donderdag 31 december