Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 3 december 2024

Gemeentehuis
03 december 2024 - 03 december 2024
Agenda gemeente

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert om de week (in de oneven weken) in het gemeentehuis. De leden toetsen bouwplannen aan de welstandseisen. De vergadering begint om 8.30 uur.

Heeft u vragen? Of wilt u bij een vergadering zijn? Neem contact op met de secretaris van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit: 077 - 477 97 77.

Agenda

De agenda publiceren we uiterlijk op de vrijdag voor de vergadering.