Burgemeester Ryan Palmen

Ryan Palmen

Ryan Palmen

Telefoon:  (077) 477 9777

E-mail: r.palmen@horstaandemaas.nl

Portefeuille: Voorzitter gemeenteraad en college

 • Bestuur
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Vergunning en handhaving APV/ Bijzondere  wetten
 • Communicatie
 • Coördinatie evenementen
 • Personeel
 • Verkiezingen

Projecten

Visietraject Horst aan de Maas

Nevenfuncties

Nevenfuncties met betrekking tot burgemeestersfunctie (onbetaald)

 • Voorzitter Stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid Algemeen Bestuur P10 (samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten)
 • Lid Bestuurscommissie Veiligheid Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie
 • Lid Driehoeksoverleg Peel en Maas / Horst aan de Maas
 • Lid Algemene Ledenvergadering euregio rijn-maas-noord
 • Lid Vakcommissie openbare orde, veiligheid en gezondheid euregio rijn-maas-noord
 • Lid Kernteam Veiligheidshuizen Limburg
 • Lid Provinciale Stuurgroep Evenementenveiligheid
 • Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) Vliegbasis de Peel
 • Lid en vicevoorzitter Regio Noord-Limburg
 • Lid Burgemeestersoverleg Regio Noord-Limburg
 • Lid Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • Lid Commissie Professionalisering Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Peelmuseum America
 • Lid Comité van Aanbeveling PartnerToernooien VVV-Venlo
 • Erepresident Koninklijke Harmonie van Horst
 • Ambassadeur Stichting Met je hart Horst aan de Maas

Overige nevenfuncties (onbetaald):

 • Voorzitter Raad van Toezicht Bosgroep Zuid Nederland

Overige nevenfuncties (betaald):

 • Geen

Declaraties

Gedeclareerde onkosten 2019/2020/2021 burgemeester Ryan Palmen
  Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen Functionele consumpties, lunches en diners Opleidingen/ trainingen Overig

Januari t/m maart

2019

Geen declaraties, gestart bij gemeente Horst aan de Maas op 1 april 2019
April € 108,30 - - -
Mei € 191,71 - - -
Juni        
Juli        
Augustus        
September € 237,12 - - -
Oktober € 277,40 - - -
November € 126,16 - - -
December € 72,20 - - -
2020        
Januari € 178,60 - - -
Februari € 245,67 - - -
Maart € 171,62 - - -
April - - - -
Mei €  3,99 - - -
Juni € 81,32 - - -
Juli € 15,77 - - -
Augustus - - - -
September € 136,42 - - -
Oktober € 49,78 - - -
November € 38,95 - - -
December € 5,89 - - -
2021        
Januari € 26,98 - - -
Februari € 4,94 - - -
Maart € 9,12 - - -
April € 40,47 - - -
Mei € 26,03 - - -