Ryan Palmen is sinds april 2019 burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college.

Een veilige gemeente in een sterke regio

Portefeuille

 • Integriteit & organisatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Vergunning en handhaving APV/bijzondere wetten
 • Communicatie
 • Coördinatie evenementen
 • HRM
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Coördinatie regionale samenwerking
 • Verkiezingen

Projecten

Visietraject Horst aan de Maas

Nevenfuncties

Nevenfuncties vanwege burgemeestersfunctie (onbetaald)

 • Voorzitter Stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid Algemeen Bestuur P10 
 • Lid en vicevoorzitter Regio Noord-Limburg
 • Lid Burgemeestersoverleg Regio Noord-Limburg
 • Lid Bestuurscommissie Veiligheid Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid Vakcommissie openbare orde, veiligheid en gezondheid euregio rijn-maas-noord
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie
 • Lid Driehoeksoverleg Peel en Maas / Horst aan de Maas
 • Lid Algemene Ledenvergadering euregio rijn-maas-noord
 • Lid Kernteam Veiligheidshuizen Limburg
 • Lid Platform Veilig Ondernemen
 • Lid Platform Integrale Samenwerking Limburg
 • Lid Provinciale Stuurgroep Evenementenveiligheid
 • Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) Vliegbasis de Peel
 • Lid Stuurgroep Kwaliteit Openbaar Bestuur Limburg
 • Lid Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • Lid Commissie Professionalisering Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Peelmuseum America
 • Lid Comité van Aanbeveling PartnerToernooien VVV-Venlo
 • Plaatsvervangend lid Bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Erepresident Koninklijke Harmonie van Horst
 • Ambassadeur Stichting Met je hart Horst aan de Maas

Overige nevenfuncties (onbetaald)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Bosgroep Zuid Nederland

Overige nevenfuncties (betaald)

 • Geen

Declaraties

2022

Gedeclareerde onkosten 2022
Maand   Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen Functionele consumpties, lunches en diners Opleidingen en trainingen Overig
Januari   € 53,96      
Februari   € 122,17      
Maart   € 46,17      
April   € 113,43      

2021

Gedeclareerde onkosten 2021

Maand   Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen Functionele consumpties, lunches en diners Opleidingen en trainingen Overig
Januari   € 26,98      
Februari   € 4,94      
Maart   € 9,12      
April   € 40,47      
Mei   € 26,03      
Juni   € 136,42      
Juli   € 53,77      
Augustus   € 19,57      

2020

Gedeclareerde onkosten 2020

Maand Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen Functionele consumpties, lunches en diners Opleidingen en trainingen Overig
Januari € 178,60      
Februari € 245,67      
Maart € 171,62      
April geen      
Mei € 3,99      
Juni € 81,32      
Juli € 15,77      
Augustus geen      
September € 136,42      
Oktober € 49,78      
November € 38,95      
December € 5,89      

2019

Burgemeester Ryan Palmen declareerde in 2019 alleen reis- en verblijfkosten voor zakelijke reizen.

 • April: € 108,30
 • Mei: € 191,71
 • Juni: € 0
 • Juli: € 0
 • Augustus: € 0
 • September: € 237,12
 • Oktober: € 277,40
 • November: € 126,16
 • December: € 72,20