Bouwkavels en nieuwbouwplannen

Zoekt u een bouwkavel of nieuwbouwwoning? Benieuwd naar de bouwplannen in Horst aan de Maas?

Veel dorpen in de gemeente Horst aan de Maas ontwikkelen bouwplannen. Aannemers, ontwikkelaars en makelaars in de regio bouwen en verkopen de woningen. Startpunt Wonen verzorgt de verkoop van gemeentelijke bouwkavels. Voor projectmatige koopwoningen kunt u terecht bij de verkopend makelaar van het woningbouwplan.

Bouwkavel gekocht?

Voor en tijdens de bouw

 • U kunt de kavel in gebruik nemen als de notariële akte is gepasseerd.
 • U krijgt een huisnummer van de gemeente als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd. Meestal krijgt u het adres tegelijk met de vergunning.
 • De bodem is voor de oplevering onderzocht op schadelijke stoffen. De resultaten van dit onderzoek kunt u terugvinden in een rapport.
 • U doet zelf bodemonderzoek voor het bepalen van de juiste fundering (sonderingsonderzoek). Wilt u de bodemgesteldheid en de grondslag van tevoren weten? Dan mag u het bouwterrein vóór de grondoverdracht (laten) onderzoeken. Zo kunt u de funderingsdiepte en de daaraan verbonden kosten bepalen.
 • U slaat de bouwmaterialen binnen de grenzen van uw bouwterrein op. U plaatst bouwketen en bouwhekken alleen op uw eigen bouwterrein.

Kavelgrenzen, bouwpeil en rooilijn

 • De gemeente zet de kavelgrenzen bij het begin van de bouw uit. Zorg ervoor dat u de grenzen tijdens de bouw zelf goed markeert.
 • De rooilijn van de woning staat beschreven in het bestemmingsplan.
 • Uw buren kunnen soms een ander bouwpeil krijgen. Ook kunnen er hoogteverschillen zijn binnen de grenzen van uw eigen bouwkavel. Dit is helaas niet te voorkomen. U kunt hier rekening mee houden met de inrichting van uw tuin en de rest van uw perceel.
 • De bouwterreinen worden op dezelfde hoogte als de bouwwegen opgeleverd. Voorwaarde is wel dat er voldoende teelaarde aanwezig is. Na de oplevering van de woning stelt de gemeente geen teelaarde meer beschikbaar voor het ophogen van het bouwterrein. Wij adviseren u daarom de grond die uit uw eigen bouwput vrijkomt hiervoor te reserveren. Wat u niet kunt gebruiken voert u zelf af.

Riolering en regenwater

 • Bij een opgeleverde bouwkavel is een hoofdriool aanwezig met een uitlegger op uw perceel. De precieze ligging van de uitlegger kunt u bij de gemeente opvragen. U legt zelf het leidingwerk op uw perceel aan. Wij adviseren u een ontstoppingsputje te plaatsen op de erfgrens.
 • In de bouwvergunning staat dat u de afvoer van regenwater niet aan mag sluiten op het vuilwaterriool. Meestal zorgt u zelf voor opvang en afvoer van het regenwater op uw eigen terrein. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld het plaatsen van infiltratiekratten of door een opvangvijver.

Voorzieningen tijdens de bouw van een woonwijk

 • De gemeente begint met de aanleg van wegen als de woonwijk klaar is. Dit betekent dat er tot die tijd alleen een bouwweg voor uw perceel ligt.
 • De gemeente probeert eventuele wateroverlast zoveel mogelijk te beperken door noodkolken aan te leggen.
 • De aanleg van het openbaar groen en het plaatsen van speeltoestellen gebeurt meestal in het eerstvolgende plantseizoen.