Bodeminformatie of milieudossier bekijken

Heeft u informatie over de bodem of het milieudossier nodig? Bijvoorbeeld als u een stuk grond wilt kopen of verkopen of voor de aanvraag van een omgevingsvergunning? U kunt documenten opvragen uit ons archief. U betaalt voor het opzoeken van de stukken.

Wat kunt u opvragen bij de gemeente?

U kunt documenten uit het archief opvragen over:

  • Milieuvergunning
  • Bodemonderzoek
  • Bouwvergunning
  • Tankinformatie

Bouwtekeningen en bouwplannen vraagt u ergens anders aan.

Prijs

U betaalt voor het opzoeken van de stukken. Dit kost € 25,95 per kwartier. Het opzoeken duurt meestal minimaal 1 uur. U krijgt achteraf een rekening voor de aanvraag.

Reactie

U krijgt binnen 4 weken een reactie van de gemeente.

Bodembeleid en bodemkwaliteitskaart

Voor bodemkwaliteit gelden landelijke regels. De bodem en het bodemgebruik is niet in heel Nederland hetzelfde. Daarom mag de gemeente van deze landelijke regels afwijken. De regels in de gemeente Horst aan de Maas staan in de Nota bodembeheer en in de Bodemkwaliteitskaart. Soms kunt u bodemkwaliteitskaart als deel van uw bodemonderzoek gebruiken. U hoeft dan een minder uitgebreid bodemonderzoek te doen. Overleg met de gemeente wat in uw situatie nodig is.