Belang van goede biodiversiteit

Soorten zijn van elkaar afhankelijk. Hoe meer soorten er op een plek leven (variatie), hoe beter de natuur werkt. Dit komt omdat er dan evenwicht is. Een goede biodiversiteit zorgt voor schoon water, een gezonde grond en een stabiel klimaat.

Als biodiversiteit verslechtert

Als er soorten verdwijnen, raken allerlei natuurlijke processen verstoord. Bijvoorbeeld groei en bloei, zuurstofvorming, compostering, waterzuivering, enzovoort.

Sta er even bij stil…

De mens is afhankelijk van die natuurlijke processen. Voor voedsel, water, brandstof en bouwmateriaal en voor alle industriële grondstoffen. Denk daarbij onder andere aan kleding, smartphones, medicijnen en zelfs synthetische materialen.

Een goede biodiversiteit hebben wij als mensen zelf in de hand. Om de biodiversiteit te verbeteren, proberen we als gemeente te zorgen voor zoveel mogelijk verschillende bloemen en kruiden in de grasvelden en bermen. Ons beheer van de groenomgeving passen we daar op aan.