Begraafplaats Grubbenvorst

De gemeente beheert de begraafplaats van parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Grubbenvorst.

Informatie over begraafplaatsen

 • Meer informatie over de begraafplaats in Grubbenvorst is te vinden op begraafplaatsenonline.nlexterne-link-icoon.
 • De andere begraafplaatsen zijn in het beheer van de parochiebesturen. U kunt bij het parochiebestuur van de kerk waarvan de begraafplaats is terecht voor vragen over onder andere grafuitgifte.

Begrafenisondernemer inschakelen

Wij raden u aan een begrafenisondernemer in te schakelen. De begrafenisondernemer is op de hoogte van alle wettelijke regelingen. Ook neemt hij vaak alle praktische zaken uit handen, zoals:

 • het zorgen voor de kist.
 • het doen van aangifte van overlijden.
 • het maken van afspraken met de gemeente over het begraven.

Aanvragen grafuitgifte Grubbenvorst

 • U of de begrafenisondernemer doet de aanvraag voor een graf op begraafplaats Grubbenvorst bij de gemeente.
 • Bel ons op 077 - 477 97 77.

Grafrechten Grubbenvorst

De gemeente geeft de grafrechten van begraafplaats Grubbenvorst voor 20 jaar uit. De grafrechten gaan in op het moment van begraven. Het is mogelijk deze periode telkens met 5 of 10 jaar te verlengen. De kosten voor het ruimen van een graf zijn bij de grafrechten inbegrepen.

 • Een verlenging van de grafrechten is nodig als de bestaande grafrechten niet aan de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar voldoen.
 • Bij een dubbelbreed graf verlengen wij het naastgelegen graf gelijktijdig tegen de geldende tarieven.
 • U kunt ook afstand doen van de grafrechten of deze overdragen. Hiervoor heeft u altijd toestemming nodig van de rechthebbende van het graf of de urn. Het formulier voor overdracht of overname van grafrechten ontvangt u op verzoek.

Prijzen begraafplaats Grubbenvorst

 • Begraven van kinderen jonger dan 8 jaar: € 296,45
 • Begraven van personen ouder dan 8 jaar: € 712,80
 • Grafrecht/ urnenrecht kinder jonger dan 8 jaar: € 458,20
 • Grafrecht/ urnenrecht personen ouder dan 8 jaar: € 773,70

Daarnaast kunt u een grafmonument plaatsen. Hier vraagt u een vergunning aan. De vergunning plaatsen grafmonument kost € 45,05.

Grafonderhoud Grubbenvorst

 • De gemeente voert het algemene onderhoud van begraafplaats Grubbenvorst uit.
 • U bent zelf als rechthebbende verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. Dit kunt u niet uitbesteden aan de gemeente. U kunt hiervoor wel een particulier bedrijf inhuren.