Aanmelden woonwagenstandplaats

Wilt u wonen op een woonwagenstandplaats in de gemeente Horst aan de Maas? Dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente. De gemeente wil graag weten hoeveel mensen op een woonwagenstandplaats in onze gemeente zouden willen wonen. U krijgt na uw aanmelding een brief van de gemeente of u in aanmerking komt voor een nieuwe woonwagenstandplaats in Horst aan de Maas. U heeft DigiD nodig om u aan te melden.

Voor wie?

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent familie van iemand die al op een woonwagenstandplaats in Horst aan de Maas woont. Bijvoorbeeld een zoon of dochter, kleinzoon of kleindochter, broer of zus, neef of nicht, zwager of schoonzus.
  • U woont nu in Horst aan de Maas.
  • U heeft vroeger op een woonwagenhof in Horst aan de Maas gewoond. Stuur bij uw aanmelding een uittreksel uit de basisregistratie personen mee met uw woonhistorie. U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente waar u nu woont.

Na uw aanmelding

  • U krijgt een brief van de gemeente of u in aanmerking komt voor een nieuwe woonwagenstandplaats in Horst aan de Maas. In de brief staat ook hoe het verder gaat.
  • De gemeente weet hoeveel mensen een woonwagenstandplaats willen. De gemeente kan dan besluiten of er nieuwe woonwagenstandplaatsen moeten komen.
  • Uw aanmelding is 2 jaar geldig. Daarna vragen wij u of u aangemeld wilt blijven.