Aanjaagfonds winkelcentra

Heeft u een bijdrage gekregen uit het Aanjaagfonds winkelcentra? En is uw project klaar? Dan vertelt u de gemeente wat u heeft gedaan (verantwoorden).

Eindrapport

Is het project klaar? Laat de gemeente dan weten wat u gedaan heeft (verantwoorden).

Wat heeft u nodig?

 • Rekeningen van de gemaakte kosten
 • Definitieve begroting van het project
 • Foto's van het resultaat

Wat is het aanjaagfonds?

Het Aanjaagfonds helpt bij projecten die bijdragen aan een compact en levendig winkelcentrum in Grubbenvorst, Horst en Sevenum. De gemeente wil daarmee zorgen dat de winkelcentra in onze gemeente behouden blijven en sterker worden, ook na de coronacrisis. Zodat ondernemers weer kunnen ondernemen en nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen om het centrum leefbaar en aantrekkelijk te houden. En te zorgen dat er zo min mogelijk winkels leeg staan. Het Aanjaagfonds liep tot 12 juli 2021.

Voorwaarden

 • Uw project heeft een duidelijk doel waarmee u helpt het winkelcentrum van Grubbenvorst, Horst of Sevenum aantrekkelijk te houden. Bijvoorbeeld:
  • verbeteren van uw winkelpand
  • hulp voor (startende) ondernemers bij de ontwikkeling van nieuwe diensten of producten
  • het maken van schetsen bij verbouwingen/herontwikkelingen
  • haalbaarheidsstudies voor (startende) ondernemers die zich in het centrum willen vestigen
  • ondersteuning bij verhuizing en verbouwing van winkelpanden waarmee u leegstand tegengaat
  • Nieuwe activiteiten die zorgen voor behoud of uitbreiding van werkgelegenheid.
 • Uw project vindt plaats in het plangebied Aanjaagfonds winkelcentra.
 • U kon 1 keer een aanvraag doen. Aanvragen kon tot 12 juli 2021.
 • U kunt geen bijdrage vragen voor een lening
 • U maakt geen gebruik van andere subsidies van de gemeente voor dit project
 • U laat achteraf de resultaten van uw project zien in een eindrapportage
 • U kunt een bijdrage vragen voor maximaal 50% van de kosten van uw project. De maximale bijdrage is € 5.000.
 • Een onafhankelijke toetscommissie beoordeelt de aanvragen.
 • Alle voorwaarden en een kaart van het plangebied staan in het Beleids- en toetsingskader van het Aanjaagfonds winkelcentra Horst aan de Maasexterne-link-icoon.