Zwembad de Berkel blijft in Horst centrum

6 okt 2020
zwembad de Berkel
Het college van B&W is voornemens het huidige zwembad de Berkel open te houden. Dit vraagt een eenmalige investering voor het noodzakelijk onderhoud van het zwembad van € 1.6 miljoen. De gemeenteraad van Horst aan de Maas besluit hierover in de vergadering van 10 november 2020.

Rudy Tegels: “Belangrijkste aan dit besluit is wat mij betreft dat we ervoor zorgen dat de openbare zwemvoorziening voor onze gemeente behouden blijft. Afgelopen jaar hebben we een zorgvuldig proces met de betrokken partijen en de gebruikers van het bad doorlopen. Voor hen wilde ik graag zo snel mogelijk duidelijkheid. Die kunnen we nu bieden.”

Achtergrond

De afgelopen jaren is samen met verenigingen, Afslag10, omwonenden en andere betrokken gewerkt aan plannen voor nieuwbouw van het zwembad binnen Afslag10. Er is zorgvuldig gewerkt aan plannen voor een duurzame zwemvoorziening die, zoals de raad heeft bepaald en op verzoek van de verenigingen, een duidelijke verbetering moest zijn van de huidige situatie. Het bleek onhaalbaar met een voorstel voor nieuwbouw te komen dat zowel voldoet aan inhoudelijke wensen alsook aan het gestelde financieel kader. Daarbij is het college van mening dat het in de huidige financiële situatie van de gemeente onverstandig is het beschikbaar gestelde krediet te verhogen.

10 jaar onderhouden

Een extern adviseur heeft het bestaande zwembad onderzocht en geconcludeerd dat het bad, met een aantal reguliere en uitgestelde onderhoudskosten, nog circa tien jaar gebruikt kan worden. Het bad is dan bijna 60 jaar oud. De onderhoudswerkzaamheden worden in 2021 in één keer opgepakt in plaats van dit te spreiden over tien jaar. Zo wordt het dak vervangen en het tegelwerk vernieuwd.

Sporthal

In de plannen voor een eventueel nieuw te bouwen zwembad is, op verzoek van de gemeenteraad, telkens ook nieuwbouw voor de sporthal meegenomen. Met het besluit voor 10 jaar te investeren in onderhoud van zwembad de Berkel, blijft ook de bijhorende sporthal voorlopig waar die is.