Workshop ‘Gezonde Leefomgeving’

23 mei 2023
Algemeen

Hoe maken we van Horst aan de Maas een gezonde gemeente? Door calorieën te tellen of door een gezonde leefomgeving te creëren? Praat u graag mee over dit onderwerp? Kom dan op 1 juni naar de workshop Gezonde Leefomgeving. 

Tijdens de workshop zullen gastsprekers prof.dr. Klasien Horstman en dr. Mare Knibbe spreken over hun boek en trappen zij af met een inleiding over de vraag hoe we een gezonde omgeving kunnen maken.

Programma

  • Verkennen welke betekenissen een gezonde leefomgeving heeft IN! Horst aan de Maas.
  • Hoe initiatieven van bewoners, professionals en lokale politiek hier handen en voeten aan geven.
  • Gesprek voeren met vragen vanuit u als inwoner. Waar loopt u tegenaan, wat speelt er IN! uw gemeenschappen? Uw vraagstukken kunnen het gespreksonderwerp zijn tijdens de workshop!

Over het thema

Gezondheid verbeteren richtte zich lange tijd op verandering van individueel gedrag. Bijvoorbeeld op anders eten, bewegen, drinken en slapen. Deze individualistische benadering blijkt niet goed te werken en draagt bij aan ongelijkheid tussen mensen die ‘gezond leven’ en mensen die ‘ongezond leven’. Daarom verwachten we anno 2023 veel meer van een gezonde maatschappij, een gezonde omgeving. Maar wat bedoelen we daar precies mee?

Over de gastsprekers

Klasien Horstman en Mare Knibbe werken aan de Universiteit Maastricht en zijn auteurs van het boek ‘Gezonde Stad. Uitsluiting en ontmoeting in de publieke ruimte’ (De Graaff, 2022). Tijdens deze workshop vertellen zij over hun boek en trappen zij af met een inleiding over de vraag hoe we een gezonde omgeving kunnen maken.