Workshop

Horst, raadzaal gemeentehuis, Wilhelminaplein 6
01 juni 2023
IN! Horst aan de Maas

Thema: Hoe maken we gezonde dorpen? Calorieën tellen of een gezonde omgeving creëren? Gastsprekers: prof.dr. Klasien Horstman en dr. Mare Knibbe.

Programma

  • Verkennen welke betekenissen een gezonde leefomgeving heeft IN! Horst aan de Maas.
  • Hoe initiatieven van bewoners, professionals en lokale politiek hier handen en voeten aan geven.
  • Gesprek voeren met vragen vanuit jullie. Waar lopen jullie tegenaan, wat speelt er IN! jullie gemeenschappen? Jullie vraagstukken kunnen het gespreksonderwerp zijn!

Over het thema

Gezondheid bevorderen richtte zich decennia op verandering van individueel gedrag: anders eten, bewegen, drinken en slapen. Deze individualistische benadering is weinig effectief gebleken. Ze doet weinig recht aan de vele betekenissen van gezondheid. En draagt bij aan ongelijkheid tussen mensen die ‘gezond leven’ en mensen die ‘ongezond leven’. Daarom verwachten we anno 2023 veel meer van een gezonde maatschappij, een gezonde omgeving. Maar wat bedoelen we daar mee?

Over de gastsprekers

Klasien Horstman en Mare Knibbe werken aan de Universiteit Maastricht en zijn auteurs van het boek ‘Gezonde Stad. Uitsluiting en ontmoeting in de publieke ruimte’ (De Graaff, 2022). Tijdens deze workshop vertellen zij over hun boek en trappen zij af met een inleiding over de vraag hoe we een gezonde omgeving kunnen maken.