Woning in Evertsoord drie maanden op slot

4 jul 2019
Woning gesloten
Burgemeester Palmen van Horst aan de Maas heeft besloten dat een woning gelegen aan de Helenaveenseweg in Evertsoord drie maanden wordt gesloten. In een inpandige schuur van de woning heeft de politie een groot aantal zaken aangetroffen waarvan bekend is dat deze worden gebruikt bij hennepteelt.

Tijdens de ontdekking door de politie werden in de schuur geen hennepplanten meer aangetroffen. Maar de aanwezige zaken, de hennepresten en de sterke hennepgeur die de politie in en rondom de schuur waarnam, wijzen er duidelijk op dat vlak vóór de ontdekking hennepplanten in de schuur aanwezig waren. Volgens de politie is de kwekerij, waarin bijna 400 hennepplanten hebben gestaan, voor een langere periode in gebruik geweest en hebben drie oogsten plaatsgevonden. Het wederrechtelijk verkregen voordeel dat hiermee is behaald bedraagt naar schatting van de politie € 100.000,-.

Verruiming sluitingsbevoegdheid

Horst aan de Maas voert al jarenlang het zogeheten Damocles-beleid uit. Dit beleid is gebaseerd op de Opiumwet en geeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen of (bedrijfs)-panden waarin drugs aanwezig zijn tijdelijk te sluiten.

Met ingang van 1 januari 2019 zijn burgemeesters ook bij zogeheten voorbereidingshandelingen bevoegd om gebruik te maken van de sluitingsbevoegdheid. Van voorbereidingshandelingen is sprake in het geval in woningen of (bedrijfs)-panden bepaalde voorwerpen of stoffen aanwezig zijn waarvan duidelijk is dat ze geschikt zijn voor de productie van harddrugs, of voor grootschalige hennepteelt. Dat betekent dat indien in een pand sprake is van voorbereidingshandelingen de burgemeester bevoegd is om het pand tijdelijk te sluiten, ook als daarin geen drugs is aangetroffen.   

Burgemeester Palmen juicht de verruiming van de wettelijke sluitingsbevoegdheid toe: “Zonder dat ook maar één pil of één hennepplant wordt aangetroffen, kan met gebruikmaking van de verruimde sluitingsbevoegdheid voortaan ook tegen situaties worden opgetreden waarin zaken en stoffen worden aangetroffen, waarvan vaststaat dat deze zijn bedoeld voor de productie van harddrugs, of voor hennepteelt. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfspanden waarin zware chemicaliën bestemd voor de productie van synthetische drugs, aanwezig zijn. Of loodsen waarin attributen aanwezig zijn voor de opzet van een hennepkwekerij. Palmen vervolgt: “Een welkome aanvulling op de al bestaande sluitingsbevoegdheid waarvan ik in voorkomende gevallen zeker gebruik zal gaan maken”.

Herkent u de aanwezigheid van een hennepkwekerij of drugslab?

Aan de buitenkant kunt u niet altijd zien wat er in een pand gebeurt. Toch zijn er signalen waar u op kunt letten.

 • Afgeplakte ramen en deuren die altijd dicht zijn.
 • (dichte) Rolluiken waar geen logische aanleiding voor is.
 • Roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak.
 • Het pand maakt een verlaten indruk: er is zelden iemand. En als er iemand is dan is dat voor een  korte tijd en/of op een vast tijdstip.
 • In en uitloop van mensen waarvan het vermoeden bestaat dat ze geen relatie hebben met het betreffende pand.
 • Geur en/of, stankoverlast, bijvoorbeeld vanwege hennepteelt, of de productie van synthetische drugs.
 • Wateroverlast of vochtproblemen.
 • Condens op de ramen.
 • Kunstlicht (gloed van felle lampen) en/of licht in een ruimte dat altijd blijft branden.
 • Installatie van camera’s of andere beveiligingsmaatregelen.
 • Zoemend of ronkend geluid (van ventilatoren).

Meld verdachte situaties altijd!

Heeft u het vermoeden dat er in een pand een hennepkwekerij, XTC-lab of andere drugs aanwezig is? Meld wat u weet, ook als u twijfelt! U kunt anoniem een melding doen via de telefoonlijn Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of contact opnemen met de gemeente Horst aan de Maas (077- 477 977).