Wijzigen van een bestemmingsplan

Wijzigen binnen de regels van het bestemmingsplan

U schakelt een ruimtelijk adviesbureau in om een wijzigingsplan op te stellen. In dit wijzigingsplan zijn een verbeelding, toelichting en regels aanwezig. De regels stemmen we af met het onderliggende ‘moederplan'. Het wijzigen binnen de regels van het bestemmingsplan kost € 3.913,45. Dit is zonder de kosten voor het adviesbureau en extra onderzoeken.

Behandeling van het wijzigingsplan

De behandeltermijn is 26 weken. Deze termijn is niet juridisch bindend maar een streeftermijn.

Wijzigen buiten de regels van het bestemmingsplan

  • U kunt een bestemmingsplan wijzigen buiten de regels van het huidige bestemmingsplan. Dit betekent dat u een geheel nieuw plan opstelt. U schakelt hiervoor een ruimtelijk adviesbureau in en overlegt met de gemeente. Een ruimtelijk adviesbureau stelt een dergelijk bestemmingsplan op in overleg met de gemeente.
  • Het wijzigen van een bestemmingsplan buiten de regels van het bestemmingsplan kost € 4.801,75. Dit is zonder de kosten voor het adviesbureau. Deze kosten kunnen hoger uitvallen door extra onderzoeken en procedures.

Behandeltermijn

De behandeltermijn is 26 weken. Deze termijn is niet juridisch bindend maar een streeftermijn.