Wijzigen van een bestemmingsplan

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Of wilt u uw perceel op een andere manier gaan gebruiken? In veel gevallen heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Als uw plannen niet in het bestemmingsplan passen, wijzen we uw plannen in principe af. Toch zijn er soms mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan. Of zijn er mogelijkheden om het bestemmingsplan te wijzigen. U kunt daar een verzoek voor indienen. Het wijzigen van het bestemmingsplan kan zowel binnen als buiten de regels van het huidige bestemmingsplan.

Start u een procedure voor een wijziging, afwijking of een nieuw bestemmingsplan na 1 juli 2023? Dan volgen wij de procedure volgens de Omgevingswet die vanaf 1 januari 2024 geldt. Een bestemmingsplanprocedure kost veel voorbereidingstijd. Daarom lukt het niet om voor 31 december 2023 een besluit te nemen over het plan. U volgt daarom vanaf 1 juli 2023 al de procedure voor het wijzigen, afwijken of opstellen van een omgevingsplan.

Wijzigen binnen de regels van het bestemmingsplan

U schakelt een ruimtelijk adviesbureau in om een wijzigingsplan op te stellen. In dit wijzigingsplan zijn een verbeelding, toelichting en regels aanwezig. De regels stemmen we af met het onderliggende ‘moederplan'. Het wijzigen binnen de regels van het bestemmingsplan kost € 4.042,90. Dit is zonder de kosten voor het adviesbureau en extra onderzoeken.

Behandeling van het wijzigingsplan

De behandeltermijn is 26 weken. Deze termijn is niet juridisch bindend maar een streeftermijn.

Wijzigen buiten de regels van het bestemmingsplan

  • U kunt een bestemmingsplan wijzigen buiten de regels van het huidige bestemmingsplan. Dit betekent dat u een geheel nieuw plan opstelt. U schakelt hiervoor een ruimtelijk adviesbureau in en overlegt met de gemeente. Een ruimtelijk adviesbureau stelt een dergelijk bestemmingsplan op in overleg met de gemeente.
  • Het wijzigen van een bestemmingsplan buiten de regels van het bestemmingsplan kost € 4.960,60. Dit is zonder de kosten voor het adviesbureau. Deze kosten kunnen hoger uitvallen door extra onderzoeken en procedures.
  • Past uw initiatief niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan? En wilt u daarom van het bestemmingsplan afwijken of het bestemmingsplan wijzigen? Dan komen daar nog extra kosten bij. De kosten hangen af van het soort initiatief en de omvang ervan. De kosten hebben altijd te maken met het initiatief zelf. Denk aan kosten die de gemeente maakt en aan een financiële bijdrage aan de opgaven in de gemeente. In het buitengebied gelden twee regelingen die betrekking hebben op behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteit. U betaalt deze kosten aan de gemeente. De regels en de bedragen hiervoor staan in de Nota Kostenverhaal en financiële bijdragen.

Behandeltermijn

De behandeltermijn is 26 weken. Deze termijn is niet juridisch bindend maar een streeftermijn.