Wethouder Rudy Tegels

Rudy Tegels

Wethouder Rudy Tegels heeft op 15 maart 2022 zijn functie tijdelijk neergelegd. 

1e Loco-burgemeester

Rudy Tegels (CDA)

Telefoon: (077) 477 9777

E-mail: r.tegels@horstaandemaas.nl

Portefeuille: Wonen, Economie, Ruimtelijke Ordening

 • Wonen, Grondexploitaties en Grondbeleid
 • Economie en Agribusiness
 • Structuurvisie en overig Ruimtelijke Beleid
 • Uitgebreide vergunningverlening WABO
 • Vastgoed (aan- en verkoop  t.b.v. ruimtelijke ontwikkeling)

Projecten

Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm/ Ooijen-Wanssum (OMA), Greenport Venlo/DCGV, Klavertje4, Huisvesting arbeidsmigranten,  Lobby Station Grubbenvorst-Greenport Venlo,  Centrumontwikkelingen Horst en Sevenum.

Nevenfuncties

Nevenfuncties met betrekking tot wethoudersfunctie (onbetaald)

 • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Ondernemen & Innoveren Regio Noord-Limburg
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Landelijk Gebied & Ruimte Regio Noord-Limburg (afhankelijk van agenda)
 • Lid Algemene Ledenvergadering euregio rijn-maas-noord
 • Lid Vakcommissie ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu en energie euregio rijn-maas-noord
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)
 • Lid Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
 • Lid Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL, afhankelijk van onderwerp)
 • Lid Regionale Stuurgroep Regiovisie
 • Lid Bestuur Stichting Greenports Nederland
 • Lid Greenboard
 • Lid Stuurgroep Ruimtelijke Inrichting
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur P10 (samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten)
 • Plaatsvervangend lid Bestuurscommissie Veiligheid Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Plaatsvervangend lid Vakcommissie economie en toerisme euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Commissie INTERREG euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Regiegroep MIRT
 • Plaatsvervangend lid Regio Brabantroute/zuid en IenW / Bestuurlijke adviesgroep A67

Overige nevenfuncties (onbetaald)

 • Bestuurslid Stichting Thuis in Limburg
 • Ambassadeur Stichting Funpop
 • Beschermheer Noord- en Midden-Limburgse Schuttersbond Juliana

Overige nevenfuncties (betaald)

 • Geen

Declaraties

Gedeclareerde onkosten 2020/2021 wethouder Rudy Tegels (gestart bij gemeente Horst aan de Maas op 4 februari 2020)
  Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen Functionele consumpties, lunches en diners Opleidingen/ trainingen Overig
Januari - - - -
Februari € 68,40 - - -
Maart € 42,75 - - -
April € 7,98 - - -
Mei € 16,34 - - -
Juni € 96,33 - - -
Juli € 47,69 - - -
Augustus

€ 28,50

- - -
September € 115,33 € 40,50 - -
Oktober € 124,64 - - -
November € 70,87 - - -
December € 29,45 - - -
2021        
Januari € 10,26 - - -
Februari € 24,51 - - -
Maart        
April        
Mei € 32,78 - - -
Juni € 41,80 - - -