Wethouder Kuipers neemt afscheid in juli

15 mei 2024
Algemeen

Wethouder Thijs Kuipers stopt in juli na 6 jaar als wethouder bij gemeente Horst aan de Maas. Kuipers heeft besloten om zijn energie voor de publieke zaak op een andere manier in te gaan zetten.

Kuipers kijkt tevreden terug op zijn periode als wethouder: “Op voordracht van D66-GroenLinks ben ik sinds 2018 wethouder van het mooie Horst aan de Maas. Het was eervol, leerzaam en inspirerend om deze verantwoordelijkheid  te mogen dragen. Ik ben trots op de stappen die we hebben gezet voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Ik wil iedereen dan ook bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen.” Volgens de wethouder is het nu de juiste tijd om het stokje over te dragen. In onderstaande brief licht hij zijn besluit verder toe.

Burgemeester Ryan Palmen namens het college van B en W: “Met Thijs Kuipers neemt een bevlogen en betrokken collega afscheid.  We hebben altijd goed samengewerkt en nuttige discussies gevoerd. We bedanken Thijs voor zijn inzet om de gemeente  gezonder en duurzamer te maken.”

Brief Thijs Kuipers

Met onderstaande brief informeerde Thijs Kuipers de gemeenteraad over zijn vertrek als wethouder. 

"Geachte leden van de raad,

Met dit bericht informeer ik u dat ik per 6 juli mijn functie als wethouder neerleg. Ik heb de kans gekregen om mijn inzet voor de publieke zaak op een andere manier voort te zetten.

Ik kijk tevreden terug op mijn periode als wethouder, op voordracht van D66-GroenLinks. Het was eervol, leerzaam en inspirerend om deze verantwoordelijkheid voor een sociaal en duurzamer Horst aan de Maas ruim zes jaar te mogen dragen. Ik ervaar dit als een passend moment om het stokje door te geven.

We zijn er de afgelopen jaren samen in geslaagd om de focus op ongebreidelde economische groei bij te sturen. De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties voor een gezonde en duurzame leefomgeving en treedt op tegen verdere aantasting van landschap, milieugezondheid, biodiversiteit en klimaat. Daarnaast hebben we gewerkt aan stimulerend onderwijs en effectieve zorg voor de jeugd die dat nodig heeft. Ook hebben we gebouwd aan een betrouwbare overheid, die de traditionele bestuurscultuur van zich afgeschud heeft en iedereen gelijke kansen geeft. Door een strak financieel beleid hebben we de vrijwel lege schatkist weer aardig gevuld. Maar het werk is nog lang niet af. De fractie van D66-GroenLinks zal daarom deze zomer een nieuwe kandidaat-wethouder voordragen aan de gemeenteraad.

Ik heb genoten van de positieve kracht van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De spirit in de ambtelijke organisatie gaf mij extra energie en inspiratie. De gezamenlijke gedrevenheid, reflectie en professionele vriendschap in het college was verrijkend. De kaderstellende politieke debatten in de gemeenteraad vond ik waardevol. Ik heb hiervan genoten; al ben ik ook het inzicht van Churchill over democratie beter gaan begrijpen. Wil een democratie toekomstbestendige oplossingen realiseren, dan vergt dit, naast een respectvolle dialoog op een fundament van feiten, vooral ook de moed om overeenstemming te zoeken, om te kunnen doen wat nodig is.

Ook de samenwerking met partners in de regio gaf mij veel voldoening. Ik mocht de regie voeren bij de inkoop van zorgvoorzieningen voor kwetsbare inwoners en richting geven aan de regionale energiestrategie. Ik ben verheugd dat ook ónze regio, via een echte omgevingsdienst, de gezondheid van onze inwoners en het milieu beter gaat beschermen. Ik gun onze inwoners méér effectieve regionale samenwerking.

Op landelijk niveau mocht ik namens de gezamenlijke Nederlandse gemeenten de kar trekken op het gebied van energietransitie en milieuzorg. Met bewindslieden, gedeputeerden en wethouders hebben we op deze terreinen belangrijke stappen vooruit kunnen zetten. Mede dankzij een geweldig team bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ik heb ervan genoten om de samenwerking tussen verschillende overheden en publieke partners te versterken met het oog op de enorme publieke opgaven.

Voor die urgente maatschappelijke en ecologische opgaven wil ik me met maximaal rendement inzetten. Daarom heb ik mij verbonden aan Lysias Advies, een toonaangevend landelijk adviesbureau voor de publieke zaak. Lysias opereert op strategisch niveau en ontwikkelt oplossingen voor de meest complexe beleidsvelden (o.a. democratische rechtsorde, stikstof, energie, toeslagen, jeugdzorg, regionale samenwerking). Mijn ervaring en energie ga ik vanaf september vanuit Lysias inzetten om de publieke zaak te blijven dienen.

Ik hoop op een later moment afscheid van u te kunnen nemen. Nu vast wil ik mijn dank uitspreken voor de samenwerking en uw vertrouwen. Ik wens u wijsheid en moed in uw inzet voor een gezonde en duurzame toekomst voor Horst aan de Maas."

Vriendelijke groeten,

Thijs Kuipers