Wethouder Han Geurts

Han Geurts

5e loco burgemeester

Han Geurts (CDA)

Telefoon: (077) 477 9777

E-mail: h.geurts@horstaandemaas.nl

Han Geurts op Twitter

Portefeuille: Accommodaties, Leefbaarheid, Sport en Cultuur

 • Sport
 • Kunst & cultuur
 • Accommodaties/Maatschappelijk Vastgoed
 • Onderwijs (huisvesting)
 • Inwonerinitiatieven
 • Leefbaarheid (inclusief subsidies)
 • Gasthoes
 • Monumentenzorg, cultureel erfgoed,  begraafplaats

Projecten

Blauwdrukken dorpen/Clustering  accommodaties

Nevenfuncties

Nevenfuncties met betrekking tot wethoudersfunctie (onbetaald)

 • Lid Bestuurlijk Overleg Cultuurregio Noord-Limburg
 • Lid Stuurgroep Sportregio
 • Lid Bestuurlijk Overleg Regionale Samenwerking Sportgebied / Regioplan Sport
 • Lid Vakcommissie sociale aangelegenheden, cultuur en sport euregio rijn-maas-noord
 • Plaatsvervangend lid Bestuurscommissie GGD

Overige nevenfuncties (onbetaald)

 • Vrijwilliger Risk Factory

Overige nevenfuncties (betaald)

 • Geen

Declaraties

Gedeclareerde onkosten 2019/2020/2021 wethouder Han Geurts
  Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen Functionele consumpties, lunches en diners Opleidingen/ trainingen Overig
Januari € 68,88 - - -
Februari € 152,90 - - -
Maart € 52,08 - - -
April € 84,28 - - -
Mei € 145,04 - - -
Juni € 46,20 - - -
Juli - - - -
Augustus € 3,36 - - -
September € 101,92 - - -
Oktober € 36,40 - - -
November € 149,84 - - -
December € 103,60 - - -
2020        
Januari € 43,12 - - -
Februari        
Maart € 98,84 - - -
April        
Mei        
Juni € 4,20 - - -
Juli

€ 20,72

- - -
Augustus € 5,60 - - -
September € 8,12 - - -
Oktober € 10,64 - - -
November        
December € 71,68 - - -
2021        
Januari € 19,04 - - -
Februari - - - -
Maart € 4,76 - - -
April € 28,56 - - -
Mei        
Juni