Werkgroep Veilig Buitengebied zoekt nieuwe leden

09 mei 2023
Algemeen

Buitengebied in Hegelsom

In onze gemeente startte begin 2022 de werkgroep Veilig Buitengebied. Deze groep is samengesteld met inwoners en ondernemers uit het buitengebied en vertegenwoordigers van lokale overheden. De aanpak Veilig Buitengebied helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om criminaliteit aan te pakken. We zijn op zoek naar nieuwe leden.

We zoeken inwoners en ondernemers

We zoeken inwoners en ondernemers die willen meedenken en helpen om onze buitengebieden veilig en leefbaar te houden. We willen voorkomen dat criminelen van elders in onze gemeente activiteiten ontplooien die onze samenleving ondermijnen. Juist de uitgestrektheid en de hoeveelheid aan loodsen en stallen maakt het voor criminelen interessant. Sinds enkele weken zorgt een projectleider dat de werkgroep nog beter kan bijdragen aan het veiliger maken van onze buitengebieden. 

Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van informatie verzamelen. Hier gaan we in 2023 mee door, maar het is tevens zaak om ook concrete acties op te pakken. Dat kunnen we alleen samen doen. De planning is om in 2023 een keer per kwartaal samen te komen om de voortgang van het project Veilig Buitengebied te bespreken.

Eerste overleg in mei

In mei organiseren we het eerste werkgroep-overleg. Nieuwe leden maken dan kennis met de huidige werkgroepleden en de nieuwe projectleider. Heeft u interesse om deel te nemen of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente Horst aan de Maas via veiligheid@horstaandemaas.nl

Campagne Kijk niet weg!

De aanpak Veilig Buitengebied is onderdeel van de campagne ‘Kijk Niet Weg!’. Bij signalen van ondermijning en georganiseerde criminaliteit is het van belang om niet weg te kijken, maar te melden bij de politie 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem / 0800 7000). Alleen samen houden we ons buitengebied veilig en leefbaar.