We sluiten de jaarrekening 2022 positief af

16 mei 2023
Algemeen

Voorkant rapport jaarrekening 2022

Horst aan de Maas heeft veel ambities gerealiseerd en het eigen vermogen versterkt. De jaarrekening 2022 wordt positief afgesloten.

Elbert Joosten, wethouder Financiën: “We hebben niet alleen afgelopen jaar, maar ook in het verleden veel ambities gerealiseerd. Soms zelfs meer dan gepland was. Daarom hebben we ingeteerd op ons eigen vermogen. Mede dankzij enkele financiële meevallers hebben we nu een overschot op de jaarrekening 2022, en daarmee de mogelijkheid om een buffer op te bouwen. Die buffer is hard nodig om toekomstige uitdagingen, zoals aangegeven in het hoofdlijnenakkoord en het collegeprogramma, te realiseren. Het gaat dan om uitdagingen als bijvoorbeeld de energietransitie, woningbouw, de stikstofproblematiek en de leefbaarheid in vitale kernen.”

Verantwoording afleggen aan gemeenteraad

Met de jaarrekening legt het college van B en W verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid, gerealiseerde doelen en inzet van middelen. In 2022 heeft het college vastgehouden aan de koers en ambitie om in balans te blijven voor deze en toekomstige generaties. Het is gelukt om een groot deel van de geplande en begrootte activiteiten te realiseren ondanks de druk en onvoorziene werkzaamheden. Er zijn minder budgetoverhevelingen dan andere jaren. En het is gelukt om de algemene reserve te laten groeien.

Gerealiseerd in 2022

In 2022 heeft de gemeente Horst aan de Maas gewerkt aan veel verschillende ambities, waaronder een passende woning voor iedereen. Dankzij een dertigtal woningbouwprojecten worden er in de komende jaren 1.450 woningen opgeleverd, waarvan er afgelopen jaar 223 zijn vergund. Om kernen vitaal te houden worden diverse inwonersinitiatieven ondersteund en uitgevoerd: van de hondenspeelweide in Sevenum tot de doorontwikkeling van langlopende zorginitiatieven als Westenwind. Sporthal de Berkel en het zwembad zijn verbouwd en er werd een succesvolle tweede duurzaamheidsmarkt -Greune Mert- georganiseerd. Er zijn volop maatregelen genomen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en is er ook natuur gerealiseerd. Zo zijn de projecten Castenrayse Vennen (De Paes) en de Peelloop opgepakt en grotendeels afgerond. Ook is er gewerkt aan wegen en fietsverbindingen, zoals een nieuw fietspad tussen de Greenport Bike Way en America.    

Ondersteuning inwoners

Het college is zich er van bewust dat veel mensen zich in een moeilijke situatie bevinden. Het afgelopen jaar stegen de energiekosten en inflatie voor inwoners, ondernemers en verenigingen. De gemeente Horst aan de Maas nam hierin haar verantwoordelijkheid en kwam 1300 gezinnen met lagere inkomens tegemoet met een energietoeslag. Ook kwam er een energieregeling voor verenigingen. Horst aan de Maas zet flink in op energiebesparing om te verduurzamen en de kosten te beperken. Daarnaast heeft de gemeente energiecoaches- en klussers opgeleid om inwoners met een slecht geïsoleerde woning te helpen met besparen. 

Afronding geplande werkzaamheden

Een deel van de plannen is in een afrondende fase terechtgekomen. Een kleiner deel komt nog aan de beurt en wordt in 2023 opgepakt. Daarom vraagt het college aan de gemeenteraad om het hiervoor benodigde budget uit 2022 door te schuiven naar 2023. Het college stelt voor om € 6,7 miljoen over te hevelen naar 2023 om de werkzaamheden uit 2022 alsnog op te pakken of af te ronden.

De jaarstukken 2022 worden op 4 juli ter besluitvorming behandeld in de gemeenteraad. Meer informatie is te lezen in de digitale jaarrekening 2022 via onze website.

In onderstaande video's vertellen de collegeleden over gerealiseerde projecten in 2022.
 

Ryan Palmen Jaarrekening 2022 OT

Als u deze video bekijkt, accepteert u de voorwaarden en de privacyregels van Youtube.

Burgemeester Palmen over gerealiseerde projecten in 2022

Thijs Kuipers Jaarrekening 2022 OT

Als u deze video bekijkt, accepteert u de voorwaarden en de privacyregels van Youtube.

Wethouder Thijs Kuipers vertelt over gerealiseerde projecten in 2022

Elbert Joosten Jaarrekening 2022 OT

Als u deze video bekijkt, accepteert u de voorwaarden en de privacyregels van Youtube.

Wethouder Elbert Joosten over gerealiseerde projecten in 2022

Roy Bouten Jaarrekening 2022 OT

Als u deze video bekijkt, accepteert u de voorwaarden en de privacyregels van Youtube.

Wethouder Roy Bouten over gerealiseerde projecten in 2022

Eric Beurskens Jaarrekening 2022 OT

Als u deze video bekijkt, accepteert u de voorwaarden en de privacyregels van Youtube.

Wethouder Eric Beurskens over gerealiseerde projecten in 2022