Waterschapsverkiezingen 2019

Waar gaan de Waterschapsverkiezingen over?

De 21 waterschappen in Nederland gaan over het beheer en de controle van het water in Nederland. De gemeente Horst aan de Maas valt onder het Waterschap Limburg.

Bij de Waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van een waterschap. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur van het waterschap. Het aantal bestuursleden is afhankelijk van de grootte van het waterschap.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg bestaat uit 30 leden waar van er 21 zetels worden ingevuld door verkiezingen. De overige 9 zetels worden ingevuld door vertegenwoordigers van bedrijven, agrariërs en natuurterreinen. Voor deze leden vinden geen verkiezingen plaats.

Wie mag stemmen?

  • U bent op 4 februari 2019 ingeschreven (lees: woonachtig) in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Horst aan de Maas
  • Op 20 maart 2019 bent u 18 jaar of ouder
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of u heeft een nationaliteit van een ander EU land of u heeft een nationaliteit van een land buiten de EU en beschikt een geldig Nederlands verblijfsdocument
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Uitslag Waterschapsverkiezingen

De Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het bekend maken van de uitslag voor de Waterschapsverkiezingen. Voorlopige uitslagen zullen daags na de verkiezingen bekend worden gemaakt door het Waterschap Limburg. De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt door het hoofd stembureau te Roermond op maandag 25 maart om 10.00 uur.

Op vrijdag 22 maart staan de processen-verbaal op deze website en liggen ze voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis.

Uitslag Waterschapsverkiezingen 2015

Bent u benieuwd hoe Horst aan de Maas stemde bij de vorige Waterschapsverkiezingen? Bekijk de uitslag op verkiezingsuitslagen.nl.