Verkoop gemeentelijke ontwikkellocatie in Meerlo

16 januari 2024
Algemeen

Wij gaan een deel van het perceel, gelegen op de hoek naast de nieuwbouwwoningen aan de IJsvogel en de Leeuwerik in Meerlo, verkopen voor woningbouw. Het perceel heeft een oppervlakte van 641 m² en is bedoeld voor maximaal 4 woningen. Wij zoeken geïnteresseerden die dit perceel willen kopen om vervolgens voor eigen rekening en risico woningbouw te ontwikkelen en te realiseren.

Het perceel, kadastraal nummer G1015 (deels), heeft een oppervlakte van 641 m² en is bedoeld voor maximaal 4 woningen. Waarbij de woning op de hoek van De Leeuwerik en De IJsvogel een tweezijdige oriëntatie moet krijgen. Met de verkoop willen wij een geïnteresseerde vinden, die dit perceel koopt en hier vervolgens voor eigen rekening en risico woningbouw ontwikkelt en realiseert.  De kaders en randvoorwaarden die voor deze locatie gelden zijn vastgelegd in het bestemmingsplan “Julianastraat Meerlo”. 

Uitgifteprijs voor deze bouwgrond bedraagt € 245,00/m² exclusief BTW. Start van het bouwproject uiterlijk in het 4e kwartaal 2024.

Termijn

Heeft u interesse in de ontwikkellocatie? Dan kunt u met een beoogd bouwplan (schets), schriftelijk melden bij de gemeente. De termijn hiervoor loopt tot 15 februari a.s. Daarna beoordeeld de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit welk bouwplan het meest geschikt is op deze locatie.

Informatie

Voor meer informatie en inschrijving kunt u techt bij de heer M. Eijpe (team Economie en Gebiedsontwikkeling) via m.eijpe@horstaandemaas.nl  of via 077 - 477 97 77