Veilig op weg

De gemeente Horst aan de Maas zet de komende jaren vol in op gedragsbeïnvloeding in het verkeer. Met het project Veilig op weg focussen we op de belangrijkste veroorzaker van ongevallen: de mens.

Horst aan de Maas zet als eerste gemeente in Nederland vol in op gedragsbeïnvloeding in het verkeer. Dit past helemaal bij een gemeente die insteekt op innovatie en vernieuwing. Zo zorgt het 3D-zebrapad op de Horsterdijk in Lottum in 2018 zelfs voor een landelijke primeur!

Project Veilig op weg

Met het project Veilig op Weg focussen we op de belangrijkste veroorzaker van ongevallen: de mens.

Verkeersveiligheid is één van de speerpunten uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan. We willen een verkeersveilige gemeente zijn en dat betekent dat de wegen en de infrastructuur op orde zijn, maar ook dat we aandacht hebben voor verkeerseducatie en voorlichting. We zijn ervan overtuigd dat in het beïnvloeden van gedrag grote mogelijkheden liggen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarom geven we met Veilig op Weg de komende jaren extra aandacht aan bewustwording en gedragsverandering.

Doel

Het doel van het project Veilig op Weg is: 

Het aanleren en stimuleren van veilig gedrag door verkeersdeelnemers kennis, houding en motivatie bij te brengen via een integrale, structurele aanpak.

We houden rekening met elkaar

Het motto van Veilig op Weg is 'We houden rekening met elkaar'. Dit is de kapstok waaraan we alle campagnes en acties ophangen. Of het nu gaat om de leefbaarheid in woonwijken of de snelheid waarmee gereden wordt op een 60-kilometerweg. Als we rekening houden met elkaar, dan hoeven er geen problemen te ontstaan. Dit motto laat ook zien dat we samen naar oplossingen zoeken, zonder dat de gemeente een leidende rol heeft.

Hulp nodig of goed idee

Heb je hulp nodig of heb je een goed idee? Stuur dan een mail  naar gemeente@horstaandemaas.nl. Zet in het onderwerp: Veilig op Weg.

Campagnes

Veilig op Weg kent op dit moment de volgende campagnes:

  • Veilig op Weg in jouw buurt
  • Bedankt dat je 30 rijdt
  • Bedankt dat je 50 rijdt
  • Bedankt dat je 60 rijdt
  • Mijn veilige schoolomgeving

Daarnaast houden we acties, haken we aan bij landelijke campagnes en kiezen we voor maatwerkoplossingen.

Kinderen op fiets en step rijden op straat over het 3d-zebrapad in Lottum. Door het 3d-effect lijkt het of de strepen van het zebrapad boven de weg zweven..