Uitkering

Heeft u een laag inkomen, (tijdelijk) geen werk of bent u arbeidsongeschikt? Dan kunt u een uitkering aanvragen. Op welke uitkering u recht hebt, hangt af van uw situatie.

Bij een uitkering horen rechten én plichten. U moet bijvoorbeeld op zoek naar werk zodat u zelf geld kunt verdienen.

Gesprek aanvragen

Of bel ons op (077) 477 9777

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u problemen door de coronacrisis? In het Ondernemersloket staan steunmaatregelen waar u misschien gebruik van kunt maken. 

Uitkering aanvragen bij de gemeente

Bijstandsuitkering

Bent u 18 jaar of ouder en hebt u geen of te weinig geld om rond te komen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Bel ons op (077) 477 9777.

Lees meer over de voorwaarden en hoogte van de bijstandsuitkering op Rijksoverheid.nl.

Bijstand voor zelfstandig ondernemers

Als uw bedrijf tijdelijk financiële problemen heeft, kunt u bijstand voor zelfstandigen (bbz) aanvragen. U vraagt een bbz-uitkering aan bij de gemeente.

IOAW-uitkering (50 jaar of ouder)

Bent u geboren voor 1 januari 1965 en werkloos geworden na uw 50e verjaardag? Dan hebt u misschien recht op een IOAW-uitkering. Voor een IOAW-uitkering vraagt u ook een bijstandsuitkering aan. Bel ons op (077) 477 9777.

IOAZ-uitkering (zelfstandig ondernemer, 55 jaar of ouder)

Bent u 55 jaar of ouder en zelfstandig ondernemer? En moet u uw bedrijf noodgedwongen sluiten? Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen. 

Heeft u financiële problemen door de coronacrisis? In het Ondernemersloket staan de steunmaatregelen waar u misschien gebruik van kunt maken. 

Uitkering aanvragen bij UWV of SVB

WW-uitkering

Wordt u binnenkort werkloos? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen. Een WW-uitkering vraagt u aan bij UWV

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Bent u langere tijd ziek en kunt u niet of gedeeltelijk werken? Dan kunt u misschien een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. U vraagt een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan bij UWV

Wajong

Kreeg u op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En kunt u daardoor nu en in de toekomst niet werken? Dan kunt u misschien een Wajong uitkering krijgen. U vraagt een Wajong uitkering aan bij UWV
Kunt u nu of in de toekomst wel werken? Dan krijgt u geen Wajong. De gemeente kan u verder helpen met studie of werk. U kunt een bijstandsuitkering aanvragen op de dag dat u 18 jaar wordt. 

AIO-uitkering (bijstand voor ouderen)

Woont u in Nederland en krijgt u geen volledig AOW-pensioen? En hebt u naast uw AOW-pensioen geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien een AIO-aanvulling krijgen. Meer informatie over de AIO-aanvulling vindt u op de website van de SVB.

Wijzigen of beëindigen uitkering

  • De gemeente controleert regelmatig u nog recht heeft op een bijstandsuitkering. We kunnen u daarvoor uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Ook kunnen we vragen om informatie over uw situatie.
  • Ook zonder dat de gemeente hierom vraagt moet u wijzigingen doorgeven aan de gemeente.
  • Wijzigingen niet doorgeven kan gevolgen hebben voor uw uitkering.

Wijziging doorgeven

Bel ons op  (077) 477 9777 of stuur een mail naar gemeente@horstaandemaas.nl

Vraag of u kunt worden doorverbonden met team Toegang. Op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 - 12.00 uur. 's Middags regelen we dat u wordt teruggebeld.