Uitkering

Uitkering aanvragen bij de gemeente

Bijstandsuitkering

Bent u 18 jaar of ouder en hebt u geen of te weinig geld om rond te komen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Bel ons op (077) 477 9777.

Bijstand voor zelfstandig ondernemers

Als uw bedrijf tijdelijk financiële problemen heeft, kunt u bijstand voor zelfstandigen (bbz) aanvragen. U vraagt een bbz-uitkering aan bij de gemeente.

Heeft u financiële problemen door de coronacrisis? In het Ondernemersloket staan de steunmaatregelen waar u misschien gebruik van kunt maken.

Ondernemersloket

IOAW-uitkering (50 jaar of ouder)

Bent u geboren voor 1 januari 1965 en werkloos geworden na uw 50e verjaardag? Dan hebt u misschien recht op een IOAW-uitkering. Voor een IOAW-uitkering vraagt u ook een bijstandsuitkering aan. Bel ons op (077) 477 9777.

IOAZ-uitkering (zelfstandig ondernemer, 55 jaar of ouder)

Bent u 55 jaar of ouder en zelfstandig ondernemer? En moet u uw bedrijf noodgedwongen sluiten? Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen. 

Heeft u financiële problemen door de coronacrisis? In het Ondernemersloket staan de steunmaatregelen waar u misschien gebruik van kunt maken. 

Ondernemersloket

Bij een uitkering horen rechten én plichten. U moet bijvoorbeeld op zoek naar werk zodat u zelf geld kunt verdienen.

Uitkering aanvragen bij UWV of SVB

WW-uitkering

Wordt u binnenkort werkloos? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen. Een WW-uitkering vraagt u aan bij UWV

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Bent u langere tijd ziek en kunt u niet of gedeeltelijk werken? Dan kunt u misschien een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. U vraagt een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan bij UWV

Wajong

Kreeg u op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En kunt u daardoor nu en in de toekomst niet werken? Dan kunt u misschien een Wajong uitkering krijgen. U vraagt een Wajong uitkering aan bij UWV
Kunt u nu of in de toekomst wel werken? Dan krijgt u geen Wajong. De gemeente kan u verder helpen met studie of werk. U kunt een bijstandsuitkering aanvragen op de dag dat u 18 jaar wordt. 

AIO-uitkering (bijstand voor ouderen)

Woont u in Nederland en krijgt u geen volledig AOW-pensioen? En hebt u naast uw AOW-pensioen geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien een AIO-aanvulling krijgen. Meer informatie over de AIO-aanvulling vindt u op de website van de SVB.

Wijzigen of beëindigen uitkering

  • De gemeente controleert regelmatig u nog recht heeft op een bijstandsuitkering. We kunnen u daarvoor uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Ook kunnen we vragen om informatie over uw situatie.
  • Ook zonder dat de gemeente hierom vraagt moet u wijzigingen doorgeven aan de gemeente.
  • Wijzigingen niet doorgeven kan gevolgen hebben voor uw uitkering.

Wijziging doorgeven

Bel ons op  (077) 477 9777 of stuur een mail naar gemeente@horstaandemaas.nl

Vraag of u kunt worden doorverbonden met team Toegang. Op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 - 12.00 uur. 's Middags regelen we dat u wordt teruggebeld.