Tot medio april - Werkzaamheden nabij Horsterweg en A73

Tot medio april vinden er graafwerkzaamheden plaats op het bedrijventerrein Agri Business Park.

Het Agri Business Park ligt tussen de Horsterweg en de A73. Vanwege de graafwerkzaamheden, die uitgevoerd worden tussen Monaghan Mushrooms en de A73, wordt er ook tijdelijk een gronddepot aangelegd ter hoogte van de rotonde aan de Horsterweg.

Aanleg water- en bospartijen

De werkzaamheden, die duren tot medio april, zijn nodig om water- en bospartijen aan te leggen langs dit bedrijventerrein. Deze waterpartijen voorkomen straks wateroverlast op en van het bedrijventerrein. Daarnaast ontstaat samen met de bospartijen een mooie, groene zone.

Onderdeel van plan

De aanpassing is onderdeel van het landschappelijk inpassingsplan dat gemeente Horst aan de Maas en Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo hebben opgesteld voor dit gebied langs de A73. Op het bestaande bedrijventerrein worden in de toekomst nog een aantal bedrijfskavels uitgegeven. Door nu al de water- en bospartijen aan te leggen zorgen we er voor dat ook hier het groen is aangelegd voordat nieuwe bedrijven worden gebouwd.

Meer informatie

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, tel. (077) 850 34 50.