Toekomst van de veehouderij in Horst aan de Maas

30 dec 2019
sfeerfoto platteland meerlo
Op 12 februari vindt er om 20.00 uur een interactieve bijeenkomst plaats in het Campusgebouw Villa Flora in Venlo over de toekomst van de veehouderij in Horst aan de Maas.

Aanmelden

Praat mee

Het landelijk gebied zit midden in een veranderproces. De zogenoemde ‘license to produce’ van veehouders staat ter discussie. Kringlooplandbouw, terugdringen van emissies, steeds hogere kwaliteit en meer diversiteit in producten zijn thema’s waar de sector zich mee bezig houdt om toekomstbestendig te blijven en maatschappelijk weer gewaardeerd te worden. Om goed aan te sluiten bij deze veranderingen stelt de gemeente Horst aan de Maas een visie op voor zowel de grondgebonden als de intensieve veehouderij. Dat kunnen we niet alleen en doen we dan ook graag samen met u. Deze avond wordt daarom interactief. We zullen het een en ander bij u ophalen en in gesprek gaan met een panel. Het panel bestaat uit: 
•    Anne Buit – Stichting Keukentafel
•    Johan van Diepen – LLTB
•    Marcel Kuijpers – Nieuw Gemengd Bedrijf
•    Peter Jacobs – GGD
•    Paul Geurts – Behoud de Parel  

Aanmelden

Iedereen is daarom welkom om op 12 februari 2020 in gesprek te gaan over de veehouderij in Horst aan de Maas. De inloop is vanaf 19.30 en het programma start om 20.00 en duurt tot 21.30 uur. Wilt u meepraten of bent u graag aanwezig als toehoorder, meldt u zich dan vóór 5 februari aan via toekomstveehouderij@horstaandemaas.nl.

Praktisch

Aangezien dit een interactieve avond wordt, willen wij u vriendelijk vragen een 
smartphone of tablet mee te nemen

Adresgegevens Floriadeterrein:

Campusgebouw Villa Flora
Sint Jansweg 20 in Venlo