Stimuleringssubsidie

Voorwaarden

 • Vraag uiterlijk 31 augustus 2021 subsidie aan voor activiteiten vanaf 1 januari 2022.
 • Ontving uw vereniging deze subsidie in 2021? Dan ontvangt de vereniging in 2022 ook subsidie.
 • U krijgt meestal subsidie voor meerdere jaren.
 • Lees vooraf het 'Toetsingskader subsidieverlening' goed door. Hierin staan de voorwaarden waar u aan moet voldoen. Ook staat hierin hoe de gemeente de subsidie berekent.
 • U krijgt binnen 10 weken een reactie van de gemeente.
 • Stijgt of daalt uw ledenaantal na uw aanvraag met meer dan 15%? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente.

Nieuwe subsidieregels in 2023

In 2023 gelden nieuwe regels voor subsidies. U kunt begin 2023 subsidie aanvragen voor activiteiten vanaf 1 januari 2023.

Meesturen

 • Overzicht van activiteiten in het afgelopen jaar
 • Statuten van uw vereniging of stichting

Stimuleringssubsidie HaFaBra-muziekonderwijs

HaFaBra-muziekverenigingen kunnen stimuleringssubsidie aanvragen voor het muziekonderwijs.

Voorwaarden

 • Een gediplomeerd docent geeft de muzieklessen.
 • U krijgt subsidie voor leerlingen die in 2022 jonger dan 18 jaar zijn en het hele jaar muziekles volgen.
 • De muziekles leidt op tot diploma A-D.
 • U vraagt uiterlijk 30 september 2021 subsidie aan voor muziekonderwijs in 2022.
 • U stuurt een kopie mee van de diploma's of certificaten van de docent(en).
 • U stuurt een overzicht mee van het aantal leerlingen jonger dan 18 jaar per diploma per instrument.

Aanvragen subsidie HaFaBra

Nieuwe subsidieregels in 2023

In 2023 gelden nieuwe regels voor subsidies. U kunt begin 2023 subsidie aanvragen voor activiteiten vanaf 1 januari 2023.