Stimuleringssubsidie

Vrijwilligersorganisaties kunnen voor hun jaarlijkse activiteiten subsidie krijgen van de gemeente.

Lees vooraf het 'Toetsingskader subsidieverlening' goed door. Hierin staan de voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Voorwaarden

  • Vraag uiterlijk 31 augustus 2019 subsidie aan voor activiteiten vanaf 1 januari 2020.
  • U krijgt meestal subsidie voor meerdere jaren.
  • Lees vooraf het 'Toetsingskader subsidieverlening' goed door. Hierin staan de voorwaarden waar u aan moet voldoen. Ook staat hierin hoe de gemeente de subsidie berekent.
  • U krijgt binnen 10 weken een reactie van de gemeente.
  • Stijgt of daalt uw ledenaantal na uw aanvraag met meer dan 15%? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente.

Meesturen

  • Overzicht van activiteiten in het afgelopen jaar
  • Statuten van uw vereniging of stichting

Stimuleringssubsidie HaFaBra-muziekonderwijs

HaFaBra-muziekverenigingen kunnen stimuleringssubsidie aanvragen voor het muziekonderwijs.

Voorwaarden

  • Een gediplomeerd docent geeft de muzieklessen.
  • U krijgt subsidie voor leerlingen die in 2020 jonger dan 18 jaar zijn en het hele jaar muziekles volgen.
  • De muziekles leidt op tot diploma A-D.
  • U vraagt uiterlijk 30 september 2019 subsidie aan voor muziekonderwijs in 2020.
  • U stuurt een kopie mee van de diploma's of certificaten van de docent(en).
  • U stuurt een overzicht mee van het aantal leerlingen jonger dan 18 jaar per diploma per instrument.

Aanvragen subsidie HaFaBra