Stimuleringssubsidie

Voorwaarden

 • Vraag uiterlijk 31 augustus 2020 subsidie aan voor activiteiten vanaf 1 januari 2021.
 • Ontving uw vereniging deze subsidie in 2020? Dan ontvangt de vereniging in 2021 automatisch hetzelfde subsidiebedrag. U hoeft hiervoor geen aanvraag in te dienen.
 • U krijgt meestal subsidie voor meerdere jaren.
 • Lees vooraf het 'Toetsingskader subsidieverlening' goed door. Hierin staan de voorwaarden waar u aan moet voldoen. Ook staat hierin hoe de gemeente de subsidie berekent.
 • U krijgt binnen 10 weken een reactie van de gemeente.
 • Stijgt of daalt uw ledenaantal na uw aanvraag met meer dan 15%? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente.

Meesturen

 • Overzicht van activiteiten in het afgelopen jaar
 • Statuten van uw vereniging of stichting

Stimuleringssubsidie HaFaBra-muziekonderwijs

HaFaBra-muziekverenigingen kunnen stimuleringssubsidie aanvragen voor het muziekonderwijs.

Voorwaarden

 • Een gediplomeerd docent geeft de muzieklessen.
 • U krijgt subsidie voor leerlingen die in 2021 jonger dan 18 jaar zijn en het hele jaar muziekles volgen.
 • De muziekles leidt op tot diploma A-D.
 • U vraagt uiterlijk 30 september 2020 subsidie aan voor muziekonderwijs in 2021.
 • U stuurt een kopie mee van de diploma's of certificaten van de docent(en).
 • U stuurt een overzicht mee van het aantal leerlingen jonger dan 18 jaar per diploma per instrument.

Aanvragen subsidie HaFaBra

Vragen of meer informatie?

Bel ons op (077) 477 9777

Stuur een e-mail naar gemeente@horstaandemaas.nl