Stimuleringssubsidie

Vrijwilligersorganisaties kunnen voor hun jaarlijkse activiteiten subsidie krijgen van de gemeente.
Lees vooraf het 'Toetsingskader subsidieverlening' goed door. Hierin staan de voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Aanvragen en voorwaarden

Nieuwe subsidieregels in 2024

In 2024 gelden nieuwe regels voor subsidies. U kunt later in 2023 subsidie aanvragen voor activiteiten vanaf 1 januari 2024. 

Regels 2023

 • Kreeg uw vereniging in 2022 stimuleringssubsidie? Dan krijgt u ook in 2023 stimuleringssubsidie.
 • Lees vooraf het 'Toetsingskader subsidieverlening' goed door. Hierin staan de voorwaarden waar u aan moet voldoen. Ook staat hierin hoe de gemeente de subsidie berekent.
 • U krijgt binnen 10 weken een reactie van de gemeente.
 • Stijgt of daalt uw ledenaantal na uw aanvraag met meer dan 15%? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente.

Meesturen

 • Overzicht van activiteiten in het afgelopen jaar
 • Statuten van uw vereniging of stichting
 • Soms nodig: ledenaantal van uw vereniging

 

Stimuleringssubsidie HaFaBra-muziekonderwijs

HaFaBra-muziekverenigingen kunnen stimuleringssubsidie aanvragen voor het muziekonderwijs.

Voorwaarden

 • Een gediplomeerd docent geeft de muzieklessen.
 • U krijgt subsidie voor leerlingen die in 2023 jonger dan 18 jaar zijn en het hele jaar muziekles volgen.
 • De muziekles leidt op tot diploma A-D.
 • U kunt tot 15 januari 2023 subsidie aanvragen voor 2023. Er komen nieuwe regels. 
 • U stuurt een kopie mee van de diploma's of certificaten van de docent(en).
 • U stuurt een overzicht mee van het aantal leerlingen jonger dan 18 jaar per diploma per instrument.

Vragen of meer informatie?