Steunmaatregelen Horst aan de Maas voor inwoners en ondernemers, verenigingen en stichtingen

20 mrt 2020
Biljetten van 20 en 5 euro, euromunten en een stukje van een rekenmachine
De gemeente Horst aan de Maas komt met steunmaatregelen voor inwoners, zzp’ers, ondernemers, verenigingen en stichtingen. De maatregelen zijn erop gericht hen te helpen om te gaan met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Doel is dat zij kunnen voorzien in de eigen levensbehoefte en dat de werkgelegenheid en dus de banen en het inkomen van hun medewerkers behouden blijft.

Burgemeester Ryan Palmen: “We hebben als gemeente gekeken wat wij voor u kunnen betekenen in deze crisis. We waren het er snel over eens dat er iets moest gebeuren, naast de acties en maatregelen die het Rijk eerder deze week afkondigde. Deze maatregelen zijn gebaseerd op wat we aan behoeftes ophalen in de samenleving. Bij inwoners en bedrijven. Het is mooi om te zien dat we deze maatregelen samen met de hele gemeenteraad kunnen presenteren. Zo werken we in deze moeilijke en vreemde tijden eensgezind en daadkrachtig samen aan de bestrijding van de effecten van de coronacrisis.”

Maatregelen Horst aan de Maas

De maatregelen van Horst aan de Maas zien er als volgt uit:

  • Zelfstandige ondernemers kunnen bij de gemeente terecht voor extra ondersteuning zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De gemeente baseert zich hierbij op de tijdelijk versoepelde regeling van het Rijk. Om de regeling uit te kunnen voeren, zet de gemeente extra medewerkers in.
  • De gemeente legt tot en met 31 mei 2020 géén belastingaanslagen meer op en stuurt geen betalingsherinneringen, aanmaningen of dwangbevelen.
  • De gemeente werkt snel en soepel mee aan verzoeken voor uitstel van betaling of andere betalingsregelingen. Let op: automatische incasso’s lopen gewoon door!
  • Inwoners en bedrijven kunnen uitstel van betaling of een andere betalingsregeling aanvragen voor het betalen van de gemeentelijke belastingen. We voeren dat ruimhartig uit.
  • De gemeente betaalt facturen van bedrijven waar mogelijk nog sneller dan de bestaande norm van binnen 14 dagen. Daarmee behoren we tot de 10 snelst betalende gemeenten van Nederland.
  • Met gesubsidieerde bedrijven of instellingen die nu niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen bespreken we of en hoe zij op een andere manier hun prestatie kunnen leveren in plaats van de subsidie te korten.
  • De gemeente inventariseert waar verenigingen en stichtingen tegen aan lopen en bekijkt hoe we hen met maatwerk tegemoet kunnen komen.
  • Er is een loket waar inwoners en bedrijven hun vraag achter kunnen laten. Ze worden dan snel door de juiste persoon teruggebeld: (077) 477 9777.
  • De gemeente richt op de website een ondernemersloket in. Hier vinden ondernemers in één oogopslag informatie over de landelijke en lokale regelingen of waar ze daar meer informatie over kunnen krijgen. 
  • De gemeente werkt er samen met de gemeenten Peel en Maas en Venray aan dat ons sociaal werkbedrijf NLW door kan blijven draaien.

Burgemeester Palmen hierover: “We zijn ons ervan bewust dat we als gemeente de gevolgen van deze crisis voor onze inwoners en ondernemers niet kunnen doen verdwijnen. Maar we hebben geluisterd naar de behoeften en snel en eensgezind deze maatregelen genomen. Zijn we er daarmee? Waarschijnlijk niet. Zal alles even soepel en snel verlopen? Waarschijnlijk niet voor iedereen. Maar we vinden het onze verantwoordelijkheid om zoveel als we kunnen inwoners en bedrijven te steunen in deze situatie. Vandaar ook dat we ons ‘spaargeld’, dat normaal gesproken voor gemeentelijke tegenvallers wordt gereserveerd, vrij maken voor de samenleving.”