Sport aan de Maas

Sport aan de Maas ondersteunt verenigingen, scholen, jeugd en ouderen om in beweging te komen.

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil de overheid ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl. Om dat op te zetten worden zogenaamde buurtsportcoaches ingezet.

Wat willen we bereiken?

In Horst aan de Maas is het goed en gezond wonen, werken, opgroeien en ontspannen. Sport draagt hieraan bij. We hebben de volgende doelen:

Wij zijn kerngezond

Kinderen en jongeren in de gemeente Horst aan de Maas krijgen de mogelijk­heid om te leren hoe ze zich sportief en gezond kunnen ontwikkelen. De jeugd dient van jongs af aan vertrouwd te raken met sport, bewegen en gezondheid. De focus ligt op de kwaliteitsbevordering van het bewegingsonderwijs, gezonde voeding, normen en waarden en op het organi­seren van activiteiten voor kinderen en jongeren. Scholen, ouders, ondernemers, zorgaanbieders en sportverenigin­gen voelen zich verantwoordelijk voor een sportieve en gezonde leefstijl onder de jeugd en jongeren.

Wij bewegen allemaal

Inwoners in de gemeente Horst aan de Maas worden actief samengebracht waarbij sport en bewegen een verbindende schakel kan zijn. Sport en bewegen in de buurt is een middel om sociale cohesie, ontmoeting en participatie te versterken. Daarnaast heeft sport en bewegen een positief effect op de leefbaarheid en sociale veiligheid in de buurt. Vanuit Sport aan de Maas is hierbij aandacht voor iedereen!

Wij hebben zorg voor elkaar

Hierbij richten we ons op kwetsbare doelgroepen, zoals senioren en mensen met een beperking. Niemand staat aan de kant maar iedereen doet direct of indirect mee. Het stimuleren van sport en bewegen bevordert de gezondheid, de vitaliteit en de leefbaarheid in de gemeente Horst aan de Maas. Bewegen zorgt ervoor dat deze mensen minder snel afhankelijk zijn van zorg. De doelen van dit programma zijn gezondheidsbevordering, ontmoeting, het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandig en veilig ouder worden. Mensen moeten bewust zijn van preventieve werking van bewegen en een gezonde leefstijl.

Wij zijn spelbepalers

Sportverenigingen in Horst aan de Maas worden zo versterkt dat het echte spelbepalers worden. De gemeente Horst aan de Maas streeft naar vitale verenigingen die zelfstandig in staat zijn hun maatschappelijke rol in te vullen.