Sport aan de Maas

Sport aan de Maas wil van de gezonde keuze een makkelijke keuze maken voor iedereen in de gemeente Horst. De buurtsportcoaches van Sport aan de Maas stimuleren mensen meer te bewegen en te kiezen voor een actieve en gezonde leefstijl.

Wij zijn kerngezond

Kinderen en jongeren in onze gemeente krijgen de kans om te leren hoe ze zich sportief en gezond kunnen ontwikkelen. De jeugd raakt van jongs af aan vertrouwd met sport, bewegen en gezondheid. De focus ligt op de kwaliteitsbevordering van het bewegingsonderwijs, gezonde voeding, normen en waarden en op het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren. Scholen, ouders, ondernemers, zorgaanbieders en sportverenigingen voelen zich verantwoordelijk voor een sportieve en gezonde leefstijl onder de jeugd en jongeren.

Wij bewegen allemaal

Inwoners in onze gemeente worden actief samengebracht met sport en bewegen als verbindende schakel. Iedereen kan daaraan meedoen en anderen stimuleren ook mee te doen. Bovendien heeft sport en bewegen een positief effect op de leefbaarheid en sociale veiligheid in de buurt.

Wij hebben zorg voor elkaar

Ook en juist de kwetsbare doelgroepen brengen we in beweging, zoals senioren en mensen met een beperking. Niemand staat aan de kant maar doet direct of indirect mee. Sport en bewegen bevordert de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners. Bewegen zorgt ervoor dat deze mensen minder snel afhankelijk zijn van zorg. Maar we willen vooral dat mensen langer zelfstandig thuis wonen en in hun eigen omgeving oud kunnen worden. Sport aan de Maas maakt mensen bewust van de preventieve werking van bewegen en een gezonde leefstijl.

Wij zijn spelbepalers

Sportverenigingen in Horst aan de Maas worden versterkt dat het echte spelbepalers worden. De verenigingen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de dorpen en kernen. Sport aan de Maas helpt de verenigingen vitaal te worden en blijven, zodat ze hun maatschappelijke rol kunnen invullen.

Meer weten?

Volg ons via Facebook en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.