Schade door hoogwater

Heeft u schade door het hoogwater? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij de overheid voor schade die u niet kon verzekeren en niet kon voorkomen. U kunt uw schade melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Belangrijkste punten

Het kabinet heeft het hoogwater in Limburg aangemerkt als een nationale ramp. Dit betekent dat mensen die door het hoogwater getroffen zijn financieel tegemoetgekomen zullen worden. Dit kan op basis van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS). 

In een brief van het kabinet aan de veiligheidsregio schrijft het kabinet de belangrijkste punten over hoe het de schadeafhandeling wil gaan aanpakken.

 • De tegemoetkoming is voor inwoners, ondernemers, kerken, stichtingen, verenigingen en overheden
 • Het is een tegemoetkoming. Dit is geen volledige schadevergoeding.
 • De tegemoetkoming is voor schade en kosten die:
  • niet te verzekeren zijn
  • die u niet van uw verzekeraar vergoed krijgt
  • en die u niet had kunnen voorkomen
 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de schadeafhandeling uitvoeren
 • De RVO gaat een quickscan doen. Daarna komt er een regeling waarin alles over de tegemoetkoming van de schade wordt geregeld.

Wat kunt u zelf doen?

Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij

Heeft u schade? Neem altijd eerst contact met de verzekeringsmaatschappij van uw opstal- en/ of inboedelverzekering. De verzekeringsmaatschappij kan u informeren of de schade wel of niet verzekerd is en wat u verder kunt doen.

Probeer de schade zoveel mogelijk te beperken en/ of voorkomen

Dit is vooral belangrijk omdat in de regeling van het Rijk waarschijnlijk alleen schade die u niet had kunnen voorkomen voor een tegemoetkoming in aanmerking komt.

Maak foto's en filmpjes van de schade

Deze foto’s en filmpjes kunnen de verdere afhandeling van de schade makkelijker maken.

Meld uw schade bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

U kunt uw schade melden bij de RVO. De RVO neemt later contact met u op om u te laten weten of u recht heeft op vergoeding van een deel van uw schade. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Op de website van de RVO staat ook meer informatie over de tegemoetkoming.

Schade melden (RVO.nl)

Meld uw schade bij MKB-Limburg (voor ondernemers)

MKB-Limburg inventariseert met een enquête de schade die ondernemers door het hoogwater hebben. De resultaten helpen in het gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de voorwaarden voor het uitkeren van vergoedingen. Heeft u geen enquête gekregen? Stuur dan een e-mail naar MKB-Limburg en vraag om de enquête: meldpunt@mkblimburg.nl

Neem contact op met de Belastingdienst over belastingzaken

Heeft u vragen over of hulp nodig bij uw belastingzaken? De Belastingdienst heeft een tijdelijk steunpunt geopend voor ondernemers en inwoners die getroffen zijn door de watersnood in Limburg. U kunt het steunpunt elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur bellen op (088) 154 2600. U kunt ook mailen naar wateroverlast@belastingdienst.nl.

Vragen en meer informatie

Kijk op de website van de RVO over schade melden (RVO.nl)