Schade door hoogwater

Het kabinet heeft het hoogwater in Limburg aangemerkt als een nationale ramp. Dit betekent dat mensen die door het hoogwater getroffen zijn financieel tegemoetgekomen zullen worden. Dit kan op basis van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS). Hoe groot die financiële tegemoetkoming zal zijn is nog niet bekend. Ook de exacte aanvraagprocedure is nog niet duidelijk.

Belangrijkste punten

In een brief van het kabinet aan de veiligheidsregio schrijft het kabinet de belangrijkste punten over hoe het de schadeafhandeling wil gaan aanpakken.

 • De tegemoetkoming is voor inwoners, ondernemers, kerken, stichtingen, verenigingen en overheden
 • Het is een tegemoetkoming. Dit is geen volledige schadevergoeding.
 • De tegemoetkoming is voor schade en kosten die:
  • niet te verzekeren zijn
  • die u niet van uw verzekeraar vergoed krijgt
  • en die u niet had kunnen voorkomen
 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de schadeafhandeling uitvoeren
 • De RVO gaat een quickscan doen. Daarna komt er een regeling waarin alles over de tegemoetkoming van de schade wordt geregeld.

Wat kunt u nu al zelf doen?

Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij

Heeft u schade? Neem altijd eerst contact met de verzekeringsmaatschappij van uw opstal- en/ of inboedelverzekering. De verzekeringsmaatschappij kan u informeren of de schade wel of niet verzekerd is en wat u verder kunt doen.

Probeer de schade zoveel mogelijk te beperken en/ of voorkomen

Dit is vooral belangrijk omdat in de regeling van het Rijk waarschijnlijk alleen schade die u niet had kunnen voorkomen voor een tegemoetkoming in aanmerking komt.

Maak foto's en filmpjes van de schade

Deze foto’s en filmpjes kunnen later in het traject de verdere afhandeling van de schade makkelijker maken.

Meld uw schade bij de gemeente

U kunt uw schade alvast melden bij de gemeente. Wij vragen uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en korte omschrijving van de schade. U kunt de schade digitaal melden of de gemeente bellen.

Als wij meer duidelijkheid hebben over hoe de RVO de schadeafhandeling regelt, delen wij dit met u en zorgen we dat u verdere acties kunt ondernemen.

Schade melden

Meld uw schade bij MKB-Limburg (voor ondernemers)

MKB-Limburg inventariseert met een enquête de schade die ondernemers door het hoogwater hebben. De resultaten helpen in het gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de voorwaarden voor het uitkeren van vergoedingen. Heeft u geen enquête gekregen? Stuur dan een e-mail naar MKB-Limburg en vraag om de enquête: meldpunt@mkblimburg.nl

Kijk of u de TVL-regeling kunt gebruiken (voor ondernemers)

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een coronasteunmaatregel van de rijksoverheid. Ondernemers krijgen een tegemoetkoming voor het omzetverlies door corona. Ondernemers mogen de TVL-regeling ook gebruiken voor omzetverlies door het hoogwater in Limburg.