Samenwonen op proef in de bijstand

06 februari 2024
Algemeen

Samenwonen is niet iets dat je van de ene op de andere dag besluit. Een goede afweging of het samenwonen bij jou en je amoureuze partner past, kost tijd. Daarom oefen je door steeds iets meer bij elkaar te zijn. Eerst een avondje, dan een nachtje, daarna een dag, dan een week. Tot je, vaak maanden later, samen besluit of het voor jullie is weggelegd om permanent bij elkaar in te trekken. Of misschien juist niet.

Bijstandsuitkering?

Dat klinkt logisch en redelijk, toch? Dat is wat ons betreft ook zo, maar niet per se als u een bijstandsuitkering hebt. Als u als inwoner met een bijstandsuitkering namelijk een relatie aangaat met uw partner en probeert om met elkaar duurzaam een leven op te bouwen, dan wordt u direct gekort op uw uitkering of wordt uw uitkering mogelijk zelfs helemaal beëindigd. Dat heeft grote gevolgen, want minder inkomsten betekent ook dat je bijvoorbeeld uw huurwoning niet tijdelijk kunt aanhouden. En dat zorgt weer voor stress en maakt de stap om het samen toch te proberen groter of te groot. U komt terecht in een vicieuze cirkel. Stel dat het samenwonen je toch niet bevalt, dan heb je dus (gedwongen) je woning opgezegd. En zie dan maar eens aan een nieuwe woning te komen in deze overspannen woningmarkt. Paniek, met vaak als onbevredigend resultaat: we houden het maar bij het oude.

Zeker zijn van inkomen

Wij willen uitkeringsgerechtigden en hun kinderen meer inkomenszekerheid bieden. Door een kennismakingsperiode te hanteren voorkomen we dat partners direct financieel afhankelijk van elkaar worden. De kennismakingsperiode zal vaak van toepassing zijn op alleenstaande ouders van minderjarige kinderen, voor wie samenwonen met een nieuwe partner een ingrijpende gebeurtenis is. Door niet gelijk één gezamenlijke uitkering te verstrekken ter hoogte van de gehuwdennorm, is het mogelijk het samenwonen “uit te proberen” zonder financiële druk en onzekerheid.

Hoe gaan we dat doen?

Inwoners die op proef gaan samenwonen worden maximaal 6 maanden niet gekort op hun bijstandsuitkering. Wilt u hier aan meedoen? Dan kunt u zich tot 1 november 2024 hier aanmelden of laten weten via uw consulent. 

Tijdens de proeftijd behouden jullie je eigen woning en ontdekken jullie of het samenwonen werkt. De proeftijd biedt ruimte om, eventueel met hulp van maatschappelijke partners, inzicht te krijgen in de praktische en financiële gevolgen van het samenwonen. Zoals inschrijven in een nieuwe gemeente, gevolgen voor de uitkering of het zoeken van een school voor de kinderen. De proeftijd stopt na 6 maanden of wanneer al eerder een keuze wordt gemaakt: samenwonen of toch niet.