Samen richting geven aan de toekomst

13 mei 2022
Foto algemeen
De collegevormende partijen van Horst aan de Maas, CDA, Essentie, D66-GroenLinks en PvdA, leggen een concept-hoofdlijnenakkoord voor aan de gemeenteraad. De partijen willen met een vernieuwende aanpak tegemoetkomen aan een breed gevoelde wens om transparant en vooral samen richting te geven aan de toekomst van Horst aan de Maas. Daarom nodigen ze de voltallige gemeenteraad uit om bij te dragen aan het hoofdlijnenakkoord. In de raadsvergadering van 17 mei vindt het inhoudelijke debat plaats en krijgen alle raadsleden de gelegenheid om hun inbreng in te dienen.

Vernieuwende aanpak

De collegevormende partijen geven in hun akkoord aan dat ze, voor de inwoners, zo transparant én gezamenlijk mogelijk richting willen geven aan de toekomst van de gemeente. Met de manier waarop ze nu te werk gaan, willen ze laten zien dat de 27 leden van de gemeenteraad wat hen betreft het inhoudelijk politieke debat met elkaar blijven voeren, maar dat wat hen bindt vele malen groter is dan wat hen scheidt. Vernieuwend besturen is een van de speerpunten in dit concept-hoofdlijnenakkoord. Ze laten in het akkoord weten dat ze willen dat de gemeente een overheid is met een open en meedenkende, constructieve grondhouding; een overheid die luistert en waar inwoners vertrouwen in hebben. In het politieke debat scherp, maar altijd vanuit vertrouwen en transparantie.

Hoofdlijnenakkoord

Het concept-hoofdlijnenakkoord heeft als titel meegekregen: ‘Horst aan de Maas in balans; voor deze en toekomstige generaties.’ Het document is de uitkomst van gesprekken die de partijen voerden onder regie van informateur Theo Camps. Het gaat, de naam zegt het al, over grote lijnen. De vier partijen kiezen er bewust voor om deze hooflijnen aan de gemeenteraad voor te leggen en vervolgens met de gemeenteraad en inwoners verder uit te werken.

De collegevormende partijen geven aan dat ze voor grote uitdagingen staan. Die vragen om wendbaar te blijven. Met een hoofdlijnenakkoord kan dat. Het stuk is richtinggevend en benoemt vooral accenten voor vernieuwing. Op sommige onderdelen zetten zij de koers uit de voorgaande coalitieperiode door. Het belangrijkste is voor hen dat ze op de hoofdlijnen alle ‘harde noten’ hebben gekraakt. Zo hebben ze afspraken gemaakt om de bedrijventerreinen weer te revitaliseren, geen logistiek meer toe te voegen en het sociaal domein te transformeren.

De partijen hebben vertrouwen in elkaar en gunnen elkaar ruimte. Dat is een mooie basis voor de toekomstige raadsperiode. Een verdere concretisering volgt in een collegeprogramma. Dat verdiept op het hoe en wat. Ook bij de totstandkoming van het collegeprogramma willen de partijen de gemeenteraad vroegtijdig meenemen. Dat geldt voor proces (voortgang) en inhoud.

Vervolg

Na de raadsvergadering op 17 mei verwerken de collegevormende partijen aanpassingen en aanvullingen in het hoofdlijnenakkoord en bieden het daarna opnieuw aan de gemeenteraad aan. De vier fracties hopen op 24 mei in de gemeenteraad op een zo breed mogelijke steun voor en instemming met het hoofdlijnenakkoord en het nieuwe college.

Conceptvoorstel bekijken