Samen op weg naar duurzame energie (2)

De gemeenteraad heeft het Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit (KODE) vastgesteld. In deze serie artikelen nemen we u mee in wat KODE is, hoe het tot stand is gekomen (deel 1) en wat het belang er van is. In deze aflevering zoomen we in op de vervolgstappen en het belang van participatie.

KODE bestaat uit 4 sporen.

Spoor 1: meervoudig ruimtegebruik

Meervoudig ruimtegebruik, zoals zon-op-dak en reststroken, en kleinschalige zonneweides tot 0,5 hectare.

We geven de voorkeur aan meervoudig ruimtegebruik (zoals zon-op-dak, boven parkeerplaatsen en op reststroken) en kleinschalige zonneweides. We verwachten ongeveer 255 TJ elektriciteit op deze manier op te kunnen wekken. Alles wat we meer opwekken, hoeven we niet meer via spoor 2 en 3 te realiseren.

Spoor 2: aanbesteden ontwikkelen middelgrote zonneweides

Aanbestedingsproces voor het ontwikkelen van middelgrote zonneweides (5-15 hectare) van in totaal 75 hectare (1 ha= 100 x 100 m).

We starten met het uitwerken van een aanpak met daarin de spelregels voor de openbare procedure. Afhankelijk van de beschikbaarheid op het elektriciteitsnetwerk* start de aanbesteding: initiatiefnemers kunnen hun plan(nen) voor middelgrote zonneweide(s) indienen. Niet het eerste maar het plan dat het beste voldoet aan die spelregels wint de aanbesteding uiteindelijk.

*Op het ogenblik wordt er gewerkt aan het aanpassen van het elektriciteitsnet aan de vraag van de toekomst. Het is nog niet bekend wanneer dit klaar is, dat kan tot 2030 duren alvorens er een nieuw station is, een uitbreiding van het net zou in 2027 gerealiseerd kunnen zijn.

Spoor 3: verkenning energielandschappen

Een onafhankelijke gebiedsverkenner gaat de mogelijkheden voor energielandschappen in Horst aan de Maas verkennen. De gebiedsverkenner onderzoekt of de nu aangewezen verkenningsgebieden (Mariapeel en A73-Maaslijn) ook echt mogelijkheden bieden. Dit gebeurt door verder onderzoek, gesprekken met inwoners en gesprekken met belanghebbenden uit deze verkenningsgebieden: samen kijken wat er mogelijk is en onder welke voorwaarden. Uit dit traject volgt een haalbaarheidsanalyse: wat is waar en hoe mogelijk. De gemeenteraad beslist uiteindelijk.

Spoor 4: innovatie, netwerken en opslag

Op dit moment zijn windturbines en zonnepanelen de bewezen en betaalbare technieken. De ontwikkelingen van nieuwe technieken, innovaties en opslagmogelijkheden gaan snel. We houden deze ontwikkelingen samen met de regio in de gaten.

Participatie als belangrijke spelregel

Uit het schema blijkt dat het nog enige tijd duurt voordat bekend is waar precies een zonne- of windproject ontwikkeld kan worden, er is dus geen haast. U vraagt zich wellicht af waarom het zo lang moet duren. Dit heeft te maken met zorgvuldige processen en afwegingen. Als gemeente willen wij graag een zorgvuldig proces volgen. Dat betekent een goed omgevingsgesprek met inwoners en belanghebbenden, participatiemogelijkheden: het mee kunnen profiteren door inwoners en plannen die passen in het landschap en bijdragen aan bestaande opgaven. De lokale energiecoöperatie Reindonk Energie brengt waardevolle kennis en ervaring mee en hebben een belangrijke rol in de gebiedsverkenning. Energieleverancier Enexis wil op de juiste plekken investeren in haar netwerk, op de plaatsen waar projecten gerealiseerd zullen worden. Het kost tijd om in beeld te brengen waar het beste geïnvesteerd kan worden.

Vragen?

Heeft u als grondeigenaar of projectontwikkelaar vragen over KODE en wat dit wel of niet voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via gemeente@horstaandemaas.nl.

Lid worden?

Heeft u interesse om lid te worden van de energie coöperatie Reindonk Energie? Ga dan naar de website van Reindonk Energie en/of schrijf u in voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws over duurzaamheid? Geef u dan op voor de Nieuwsbrief #WijGaanGroen.