Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is ingesteld door de gemeenteraad.

Doel van de Rekenkamercommissie

  • bevorderen doeltreffendheid van het gemeentelijke beleid
  • bevorderen doelmatigheid van de voorbereidingen en uitvoering van het gemeentelijke beleid.

De Rekenkamercommissie probeert dit doel te bereiken door middel van evaluaties en onderzoeken en brengt hierover advies uit aan de gemeenteraad.

Onderzoeken

Bekijk de onderzoeken van de rekenkamercommissie op de Raadsinformatiesite.

Vergaderingen

Vergaderingen van de Rekenkamercommissie (ongeveer 10 per jaar) zijn niet openbaar.

Contact

U neemt contact op via Griffie.