Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas 2020 - 2023

7 okt 2020
wateroverlast
De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft de Maas als risicovol object aangemerkt. Daarom is er voor de Maas een rampbestrijdingsplan opgesteld.

Het huidige rampbestrijdingsplan moet conform de geldende procedure vervangen worden. Aangezien de Veiligheidsregio Zuid-Limburg ook haar planvorming voor de Maas moest vervangen, is besloten om samen met de veiligheidsregio Zuid-Limburg één gezamenlijk rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas op te stellen.

Rampbestrijdingsplan

Het rampbestrijdingsplan Hoogwater-Maas beschrijft de procedurele aanpak van de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Limburg-Zuid voor de verschillende hoogwater scenario’s die zich kunnen voordoen in de Maas.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht legt de Veiligheidsregio het concept-rampbestrijdingsplan ter inzage in ons gemeentehuis. U kunt uw zienswijze kenbaar maken. Het document ligt vanaf vrijdag 9 oktober 2020, 6 weken ter inzage.