Raadsvergadering 24 oktober

Gemeentehuis
24 oktober 2023
Agenda gemeente

De gemeenteraad besluit over raadsvoorstellen, moties en initiatiefvoorstellen. De agenda is ongeveer 1 week voor de vergadering bekend.