Raadsvergadering 21 november

Gemeentehuis
21 november 2023
Agenda gemeente

De gemeenteraad besluit over voorstellen en moties. De agenda is ongeveer 1 week voor de vergadering bekend.