Raadsvergadering 19 december

Gemeentehuis
19 december 2023
Agenda gemeente

De gemeenteraad besluit over voorstellen en moties. De agenda is ongeveer 1 week voor de raadsvergadering bekend.