Raadsbijeenkomst evaluatie KODE 14 mei

Gemeentehuis
14 mei 2024 - 14 mei 2024
Agenda gemeente

In november 2023 besloot de gemeenteraad om het proces rond de plaatsing van windmolens voor onbepaalde tijd stil te zetten. In de betreffende motie werd ook besloten dat het Kader Opwekking Duurzame Elektriciteit (KODE) geëvalueerd wordt. Op dinsdag 14 mei is de tweede openbare bijeenkomst van de raad over deze evaluatie.

Eerste bijeenkomst: ambtelijke/technische evaluatie

De eerste bijeenkomst op 6 maart was vooral gericht op de ambtelijke/ technische evaluatie van KODE. Hierbij kwamen aan de orde de totstandkoming van KODE, de doelen, de stand van zaken en de prognoses tot 2030.

Tweede bijeenkomst: inspiratie

Voor deze 2e bijeenkomst op 14 mei hebben de raadsfracties sprekers uitgenodigd met de bedoeling om de (burger)raadsleden te inspireren bij het nemen van de vervolgstappen in de energietransitie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie in het raadsportaalexterne-link-icoon. De openbare vergadering is in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. U kunt de vergadering ook live volgen via het raadsportaalexterne-link-icoon en facebookexterne-link-icoon.