Raadsavond 29 november 2022

23 november 2022
Algemeen
Logo gemeenteraad Horst aan de Maas

Op dinsdag 29 november 2022 komt de gemeenteraad bij elkaar voor een raadsavond.

Raadsavond

Onderdeel van deze raadsavond is het inwonerpodium. Tijdens het burgerpodium kunnen inwoners inspreken en dat kan ook gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Verder komen o.a. aan de orde het spreekrecht van de (burger)raadsleden en de ingekomen brieven en raadsinformatiebrieven. Over deze zaken kunt u ook inspreken tijdens deze vergadering. Kijk voor een volledige agenda in het raadsportaal.

Inspreken

Wilt u gebruik maken van het inwonerpodium of inspreken over een van de agendapunten? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering contact op met de griffier (06–51 85 28 91 / griffier@horstaandemaas.nl).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie in het raadsportaal. De openbare vergadering is in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. U kunt de vergadering ook live volgen via het raadsportaal en Facebook).