Raadsavond 27 februari 2024

Gemeentehuis
27 februari 2024 - 27 februari 2024
Agenda gemeente

Op dinsdag 27 februari komt de gemeenteraad bij elkaar voor een raadsavond. Tijdens deze vergadering wordt de raad ook bijgepraat over de gebiedsvisie geurhinder en veehouderij.

Raadsavond

Tijdens de raadsavond komen o.a. aan de orde het spreekrecht van de (burger)raadsleden en de informatieve behandeling van de raadsvoorstellen van de vergadering van 12 maart. Over deze zaken kunt u ook inspreken tijdens deze vergadering. Kijk voor een volledige agenda in het raadsportaal.

Inspreken

Wilt u inspreken over de betreffende raadsvoorstellen? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering contact op met de griffier (06–51 85 28 91 / griffier@horstaandemaas.nl).

Themasessie geurhinder veehouderij

In het 2e kwartaal van 2024 neemt de raad een besluit over de gebiedsvisie en de geurverordening. Tijdens deze themasessie krijgt de raad een toelichting op het concept en de ingebrachte zienswijzen. De opmerkingen en reacties van de raad worden eventueel meegenomen in het definitieve voorstel aan de raad.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie in het raadsportaal. De openbare vergadering is in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. U kunt de vergadering ook live volgen via het raadsportaal en facebook.