Provinciale verkiezingen 2019

Waar gaan de verkiezingen over?

De leden van de Provinciale Staten worden eenmaal in de vier jaar rechtstreeks gekozen. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. Daarom varieert het aantal Statenleden per provincie. Wel is het aantal altijd oneven. In Limburg zijn er 47 zetels te verdelen. Tot de kerntaken van de Provincie behoort onder andere: duurzame ruimtelijke ontwikkeling, Milieu, energie en klimaat, regionale economie, bereikbaarheid en openbaar vervoer, natuurbeheer en kwaliteit van het openbaar bestuur.

Wie mag stemmen?

  • U bent op 4 februari 2019 ingeschreven (lees: woonachtig) in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Horst aan de Maas
  • U bent op 20 maart 2019 18 jaar of ouder zijn
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Kandidaten

De kandidatenlijsten liggen nu ter goedkeuring bij het Centraal Stembureau. Na 8 februari vindt u hier een overzicht van de kandidaten voor de Provinciale Staten.

Uitslag Provinciale Staten

Op de verkiezingsavond leest u hier een voorlopige uitslag op partijniveau. Ook in de regionale en landelijke media. De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt door het Centraal Stembureau in Maastricht in een zitting op vrijdag 22 maart om 10.00 uur of later. Vanwege het experiment centraal stemmen kan het genoemde tijdstip verschoven worden naar een later tijdstip op dezelfde dag.

Op vrijdag 22 maart staan de processen-verbaal op deze website en liggen ze voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis.

Uitslag Provinciale Statenverkiezingen 2015

Bent u benieuwd hoe Horst aan de Maas stemde bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen? Bekijk de uitslag op verkiezingsuitslagen.nl.