Prioriteitsgelden dorpsplatforms aanvraag

 1. Step 1 of 5: Active step: Begin
 2. Step 2 of 5: Uw gegevens
 3. Step 3 of 5: Aanvraag
 4. Step 4 of 5: Bijlagen
 5. Step 5 of 5: Voltooid

U kunt een beroep doen op het budget prioriteitsgelden als uw project of activiteit:

 • de lokale identiteit versterkt
 • de gezondheid bevordert
 • zelfredzaamheid bevordert
 • kunst- en cultuurparticipatie en -aanbod bevordert
 • bouwt aan de toekomst met jeugdwerk en jeugdafdelingen
 • zorgt voor bescherming en behoud van natuur en landschap
 • de samenleving duurzaam maakt

Daarnaast gelden voor uw project of activiteit de volgende voorwaarden:

 • Het project of de activiteit is eenmalig
 • Het project of de activiteit heeft een groot bereik en is van maatschappelijke waarde
 • De aanvraag dient u minimaal 8 weken voor de start van het project of de activiteit in. Hiervoor zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als er een initiatief ontstaat wat al in die 8 weken plaatsvindt.
 • U omschrijft duidelijk wat het project of de activiteit inhoudt en u overlegt ook een begroting. Kosten voor catering, cadeautjes en onvoorziene kosten vallen niet binnen de subsidie.