Prioriteitsgelden

Dorpsplatforms en wijkcomités kunnen prioriteitsgelden krijgen voor leefbaarheidsprojecten in het dorp. U kunt prioriteitsgeld digitaal aanvragen.
Vraag minimaal 8 weken voordat het project begint prioriteitsgeld aan. De gemeente beslist binnen 4 weken over uw aanvraag.

Voorwaarden

  • Belangrijk: er is draagvlak voor projecten die u met prioriteitsgeld realiseert.
  • U mag het prioriteitsgeld niet besteden aan zaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.
  • U verantwoordt de uitgaven. U doet dit binnen 12 weken nadat het project is afgerond.

Zelf beheren en sparen

Beheert u als dorpsraad zelf het budget prioriteitsgelden? Dan handelt u zelf de aanvragen af. Ook verantwoordt u elk jaar achteraf de aanvragen. U doet dit voor 1 maart van het volgende jaar.

Sparen

U kunt sparen voor projecten groter dan € 25.000. U vraagt hiervoor toestemming aan het college van burgemeester en wethouders. U start binnen 3 jaar na de toestemming met de uitvoering van het project.

Vragen of meer informatie?