Positieve gezondheid: een plus voor Horst aan de Maas

5 Feb 2019
In het nieuwe gezondheidsbeleid kiest het college van B&W voor een brede blik op gezondheid: positieve gezondheid. De focus ligt op wat inwoners nodig hebben om zich gezond te voelen.

Er is bijzondere aandacht voor ouderen en jongeren, en het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen. De gemeenteraad stelt het nieuwe gezondheidsbeleid in februari vast.

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch ligt daar in de zorg en bij de overheid traditioneel wel de focus op. Wethouder Birgit op de Laak: “Alle aandacht gaat uit naar problemen, en hoe we die kunnen oplossen. We verschuiven het accent nu naar mensen zelf, op hun veerkracht en wat belangrijk is in hun leven. Dat betekent dat we veel meer in gesprek gaan met inwoners over wat zij nodig hebben om zich gezond te voelen. Dat noemen we positieve gezondheid.”

Gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn. Het gaat er om of je in staat bent om jezelf te redden en je aan te passen als het even tegenzit, zowel fysiek, emotioneel als sociaal. Of dat lukt, hangt af van heel veel zaken. Voel je je gezond? Ben je vrolijk? Heb je vertrouwen in je toekomst? Kun je genieten van je leven? Heb je goed contact met andere mensen? Kun je voor jezelf zorgen? “Door aandacht te hebben voor ál die aspecten, creëren we een gezonde omgeving voor onze inwoners,” aldus wethouder Op de Laak.

Aandacht voor jong, oud en sociaal economische verschillen

In het nieuwe beleid is aandacht voor valpreventie en tegengaan van eenzaamheid, zodat ouderen gezond en veilig ouder kunnen worden. Met onder andere Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) wordt ingezet op jongeren en kinderen, zodat zij ‘lekker in hun vel’ kunnen opgroeien. Een ander aandachtspunt is het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen mensen met een verschillende sociaal economische status. “Het mag niet uitmaken wat je verdient of waar je naar school gaat,” zegt wethouder Op de Laak: “Iedereen moet gezond kunnen zijn en blijven.”

In Horst aan de Maas is al een beweging op gang die organisaties, professionals en inwoners inspireert en stimuleert om aan de slag te gaan met het gedachtengoed van positieve gezondheid: De Gezondste Regio 2025. De gemeente Horst aan de Maas maakt deel uit van die beweging en draagt met positieve gezondheid bij aan de ambitie om de gezondste regio van Nederland te worden.